Geschiedenis van Noordbarge

Historische commissie

De Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft als doel zoveel mogelijk van de historie van Noordbarge vast te leggen, te bewaren en toegankelijk te maken voor anderen. De leden van de Historische Commissie interviewden al veel (oud)bewoners. Het verzamelen van foto’s en oude kaarten gaat door, van veel families is de genealogie al vastgelegd. Ook houdt de HC zich bezig met het verzamelen van gegevens over de vergane en bestaande boerderijen en bebouwingen, veel veldnamen zijn al geïnventariseerd. De Historische Commissie vermeldt deze gegevens op de website van Noordbarge . De inloopdag in april 2018 was een groot succes. Om contact te houden met belangstellenden wordt de Nieuwsbrief uitgeven, waarin de laatste wetenswaardigheden worden vermeld. In voorbereiding zijn één of meerdere boeken over Noordbarge met haar straten, boerderijen, verhalen en geschiedenis.

Boek over de geschiedenis

De historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge onderzoekt en ontsluit de geschiedenis van het dorp. Anno 2011 is de commissie doende om de 1200-jarige geschiedenis van het dorp in een boek vast te leggen. Doelstelling is om dit fantastische boek in 2019 klaar te hebben. Heeft u interesse in dit boek? Neem dan direct contact met ons op en schrijf u in voor de aankoop van de eerste druk! Stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591-640263].

Donateur

U kunt donateur worden en daarmee de werkzaamheden van de Historische Commissie ondersteunen. De bijdrage bedraagt € 10.- per jaar, meer mag ook. U ontvangt daarvoor vervolgens het programma van de Historische Commissie en onze Nieuwsbrief. U wordt donateur door het overmaken van uw bijdrage op rekeningnummer NL96ABNA 0252 6232 07 van Historische Commissie Noordbarge onder vermelding van ‘Donateur HC, naam, adres en woonplaats’.