Noordbarge! groen, mooi & veilig

Het oudste esdorp van Drenthe (en misschien wel Nederland)

Nieuws

Agenda

Fietstocht 2018

Datum: 9 september 2018

Locatie: Noordbarge e.o.

Oud papier

Datum: 6 oktober 2018

Tijd: 09.00-12.00

Locatie: Heel Noordbarge

Op iedere eerste zaterdag van de maand wordt het oud papier in Noordbarge opgehaald door vrijwilliger op de fiets en een trekker met aanhanger. Inkomsten komen ten goede aan verschillende initiatieven voor de buurt. Wij vragen u uitsluitend (oud) papier op zaterdagochtend voor 09.00 u aan de weg te zetten. Het papier dient goed gebundeld te zijn zodat de vrijwilliger het gemakkelijk kunnen meenemen. De container waar het papier heen gebracht wordt staat zaterdagochtend aan de Middenstraat t.h.v. het Terra college. U kunt dus ook zelf uw oud papier hiernaartoe brengen.

ALV PBNB 2018

Datum: 16 november 2018

Tijd: 19.30 - 22.00

Locatie: Terra, Huizingsbrinkweg.

ALV PBNB 2018

Agenda:

– Opening door de voorzitter.
– Verslag jaarvergadering 20 november 2016, zie deze Naoberpraot.
– Jaarverslag 2016 – 2017, zie deze Naoberpraot.
– Resultaten 2016 – 2017, wordt uitgedeeld.
– Verslag van de kascommissie.
– Decharge penningmeester en bestuur.
– Benoemen kascommissie.
– Bestuurssamenstelling:
– Pauze
– Programma: Evaluatie en toekomstige verkeersmaatregelen in en rond Noordbarge
– Sluiting om ongeveer 22.30 uur

Mededelingen

De redactie van de website noordbarge.info zoekt medewerkers. Vindt u het leuk om af en toe een stukje te schrijven of foto’s te maken in en over Noordbarge, neem dan contact op via redactie@noordbarge.info.

De historische commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge onderzoekt de geschiedenis van het dorp. Vanaf 2011 wordt gewerkt aan een boek dat in 2018 nog zal verschijnen. Interesse? Voorintekening is mogelijk via commissielid Mw. Geesje Gerrits [0591-640263].

Foto’s