Noordbarge! groen, mooi & veilig

Het oudste esdorp van Drenthe (en misschien wel Nederland)

Noordbarge

Algemen foto uit Noordbare in 2018Welkom op deze moderne site van een van de langst bewoonde plekken in Nederland: Noordbarge. Samen met de dorpen Roswinkel en Westenesch gelegen op het zuidelijkste deel van geopark De Hondsrug. De drie boerengemeenschappen besloten lang geleden de kerk in het midden te bouwen. Dat werd Emmen, een stad met bijna 60.000 inwoners. De boermarke behoorde met 15.000 Ha tot de grootste grondbezitters. Het grotendeels veengebied was voor Noordbargers niet te gebruiken en werd verkocht aan verveningsmaatschappijen uit Amsterdam en Dordrecht. Het Oranjekanaal werd gegraven maar werd geen succes vanwege de hoogteverschillen.

Naoberschap

Tegenwoordig is Noordbarge een wijk van Emmen. De smederijen, bakkers en manufacturenhandelaren zijn verdwenen. De scholen werden opgeheven, maar zijn inmiddels weer terug. Noordbarge leeft! De opgegraven artefacten liggen in het museum. Agrarische activiteiten zijn beperkt. Noordbarge is omsloten door moderne wijken. Een mengeling van oude Noordbarger families en jonge gezinnen, veelal van buiten, vormen de bevolking van circa 250 huizen. Naoberschap leeft hier nog, we kennen elkaar en organiseren bijeenkomsten en feesten, waarvan het Stoetbakken de kern vormt. Veel leesplezier op deze site, bezoek ons dorp, kom eten bij een van onze restaurants en blijf slapen in ons bijzondere hotel. Noordbarge leeft! Noordbarge is uniek door haar respectabele leeftijd. Al in de tijd van de trechterbekercultuur werd Noordbarge bewoond en Noordbarge is het enige dorp in Drenthe dat sinds die tijd onafgebroken bewoond is. Daarmee is Noordbarge het oudste dorp van Drenthe en waarschijnlijk van Nederland.

Activiteiten

Verder is Noordbarge uniek vanwege haar fraaie brinken en haar mooie boerderijen. Een dorp dat er schitterend uitziet met veel mooie plekjes van cultuur-historische belang. De ligging van Noordbarge is zeker uniek te noemen.Noordbarge is een dorp dat grenst aan het Noordbargerbos en de Noordbargeres, dus met volop natuur in de directe omgeving en dat op vijf minuten fietsen van het centrum van Emmen. U kunt uw bezoek combineren met een bezoek aan één van de vele activiteiten die in ons dorp plaatsvinden. Ook hierover vindt u van alles op onze website.

Wandelroutes in waterwingebied

De Noordbargeres ligt direct ten noorden van Noordbarge en grenst in het oosten aan het centrum van Emmen, in het noorden aan de buurtschap Westenesch en in het westen aan het Oranjekanaal. De Noordbargeres is een waterwingebied, waar vanouds alleen landbouw werd bedreven. Tegenwoordig is er een natuurgebied met wandelroutes van het Oranjekanaal tot aan het gemeentehuis in het centrum. In 2002 is op de es tegen de Hondsrugweg  een groot parkeerterrein aangelegd t.b.v. Dierenpark Emmen. Vervolgens is een nieuw deel van het dierenpark op de Noordbargeres aangelegd in samenwerking met Waterleidingmaatschappij Drenthe met als thema Water. In de daar gebouwde waterfabriek zuivert de WMD al het afvalwater van het dierenpark.

Stedelijke veranderingen

In 2016 is het complete Dierenpark Emmen van het centrum, oostelijk van de Hondsrugweg, naar de Bargeres verhuisd, ten westen van de Hondsrugweg, naar het deel dat voorheen akkerland was. Het centrum van Emmen gaat de komende jaren ingrijpend op de schop. De vrijgekomen locatie aan de Hoofdstraat wordt ontwikkeld tot een nieuw stadshart, waarbij het ‘parkachtige karakter’ van het 12 hectare omvattende gebied blijft behouden. Dierenpark Emmen zat jaren krap ingesloten in het centrum van Emmen. Aan de ene kant was een spoorlijn en aan de andere kant een winkelcentrum. Het dierenpark kon door de locatie in het stadscentrum onmogelijk uitbreiden. Bij de nieuwe locatie is er voldoende ruimte voor een ruime opzet van het park.

Multifunctioneel bos

Het Noordbargerbos, westelijk van Noordbarge, is in 1930 aangelegd voor houtproductie. Sinds de jaren zeventig worden veel van deze bossen omgevormd tot multifuctioneel bos. In zo’n bos wordt hout geoogst, zijn mogelijkheden om te recreëren en kan de natuur haar gang gaan. Een gevarieerd bos is aantrekkelijker voor veel verschillende soorten bosbewoners. De oorspronkelijk strakke aanplantlijnen in het Noordbargerbos veranderen geleidelijk door gerichte kap. Een storm in 1972 heeft het bosbeeld eveneens veranderd, doordat er veel bomen zijn omgewaaid. De ‘gaten’ in het bos worden door de natuur ingevuld met nieuwe begroeiing. Het Noordbargerbos maakt deel uit van de Boswachterij Emmen en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.