Zorggroep ’t Noaberhuus

Sinds kort is ’t Noaberhuus gevestigd in Noordbarge: Oude Zuidbargerstraat 1. Petra Reijns en Bianca Knigge zijn de eigenaars. ’t Noaberhuus biedt opvang voor uit huis geplaatste kinderen. Nu zijn er veertien jongeren, in de leeftijd van zes tot zeventien jaar. Sommige kinderen wonen er samen met een broertje of zusje. In de tijd dat de ouders aan zichzelf werken, wonen de kinderen hier. Ze leren in groepsverband zelfstandig te leven.

Zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag zijn er begeleiders aanwezig. Van zeven uur ’s morgens tot tien of elf ’s avonds zeker drie begeleiders. Er staan maar liefst 23 personen op de loonlijst. ’t Noaberhuus biedt zorg voor kinderen uit onveilige thuissituaties. De meeste kinderen gaan overdag naar school, maar dat lukt ze niet allemaal. Daarom is er sinds kort ook een leerkracht basisonderwijs die samen met pedagogisch werkers lesgeven. Dit onderwijstraject zou weleens uitgebreid kunnen worden.

Kortgeleden was er een open huis. Veel bezoekers, waaronder veel Noordbargers hebben een kijkje genomen. Misschien is er een wisselwerking mogelijk met plaatselijk belang Noordbarge. De werkgroep Gezelligheid organiseert allerlei activiteiten die ook leuk zouden kunnen zijn voor de bewoners van ’t Noaberhuus. Er zou weleens een mooie samenwerking in het verschiet kunnen liggen