Zienswijze bestuur PBNB over plannen Windpark N34 

Zienswijze bestuur Plaatselijk Belang Noordbarge over de Plannen voor het Windpark N34 

Eerder hebben we op deze website gemeld dat het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge door de gemeente Emmen is geïnformeerd over het besluit van Burgemeester en Wethouders om door te gaan met de ontwikkeling van een windpark bij de N34. Op dit besluit van B&W kan tot 5 januari 2024 worden gereageerd door zienswijzen in te dienen. De informatie en de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is te vinden via de officiële bekendmakingen (Gemeenteblad 2023, 502021 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). 

Tot zover de eerder door ons gepubliceerde informatie.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft besloten zelf ook een zienswijze in te dienen. In deze zienswijze roept het bestuur B&W op het besluit te herzien en geen windmolens te plaatsen bij de N34. De geplande windmolens in de buurt van ons mooie, historische dorp Noordbarge zullen leiden tot negatieve impact op de leefbaarheid in het dorp Noordbarge,  door zaken als geluidshinder, trillingen, slagschaduw en horizonvervuiling, en daaruit volgend, mogelijke negatieve effecten op de gezondheid van bewoners van Noordbarge en de nabij gelegen natuur.

In de bijlage vindt u de zienswijze die door ons is ingediend.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge.