Werkbezoek gemeente – EOP Noordbarge

De burgemeester en drie ambtenaren bezoeken het bestuur van Plaatselijk Belang in Noordbarge. Eric van Oosterhout, Wim Wessels, Robert Riksten, Jannie Zwerver ontmoeten Onno te Nuyl, Sikko Boelema, Sisca Boonstra en Klaas van der Meulen. Het is een soort tweejaarlijks voortgangsgesprek. Plaats van handeling: de bar van hotel Ten Cate. De sfeer is open, gemoedelijk en constructief.

Voordat een lijstje gesprekspunten wordt afgewerkt vraagt burgemeester Van Oosterhout geïnteresseerd naar het reilen en zeilen in Noordbarge. De gesprekspartners van de gemeente zijn onder de indruk van de hoeveelheid activiteiten en de inzet en enthousiasme van het bestuur in één van de kleinste van de 35 EOP’s in Emmen.

In een goede sfeer worden de gasten bijgepraat. De door Plaatselijk Belang ingebrachte onderwerpen die daarna aan bod komen zijn:

  • De manier waarop EOP Noordbarge de declaraties bij de gemeente kan indienen.
  • De bestemming van het terrein van AOC Terra dat over een jaartje vrijkomt. Er zijn belangstellenden voor.
  • De wens een voetpad te realiseren naast het fietspad voor Lefier en hotel Ten Cate.
  • Een trapje naast de nieuwe vissteiger, dat gebruikt kan worden als er geschaatst wordt.
  • De vorderingen van projectgroep JA die bezig is met speelterreintjes.
  • Een mail van een viertal Noordbargers over de eindconclusies van de werkgroep verkeer.

De gemeente brengt het onderwerp ‘Democratie dichterbij’ in. In de rondvraag komt nog aan de orde hoe de gemeente omgaat met de ontwikkelingen in de zwartepietdiscussie.