Welkom in uw Dorpshuis

Het was feest op vrijdag 4 september 2020 op de voormalige Stratingehof. Op deze plek werd in 1978 de Lagere Agrarisch School gebouwd. In 1963 had de raad een nieuw Plan in Hoofdzaak voor Bargeres en een groot deel van Noordbarge vastgesteld. Noordbarge zou tussen drie nieuwe woonwijken en het verder te ontwikkelen centrum komen te liggen. De gronden ten zuiden van de Ermerweg werden in dit Plan in Hoofdzaak allemaal bestemd voor stedelijke en regionale doeleinden. Onder de bevolking van Noordbarge werd deze beslissing uitgelegd als een bouwstop voor hun dorp. Op grond van dit Plan in Hoofdzaak werden er in Noordbarge drie scholen en het complex van het Wachttorengenootschap opgericht. Gelukkig werd deze visie in de jongste bestemmingsplannen grotendeels teruggedraaid.

De beide landbouwscholen in Noordbarge waren in de tussenliggende tijd gefuseerd. Tussen 2019-2020 verrees na een lange voorbereidingstijd op meerdere locaties in het centrum van Emmen een nieuwe school op dezelfde plek waar ooit de LAS haar domicilie vond. 

Op de avond van de openingsdag waren de omwonenden van de nieuwe school voor bezichtiging uitgenodigd. De warme woorden Welkom in uw Dorpshuis door afdelingsdirecteur Henk Reuvers misten hun uitwerking op de aanwezigen niet. De school was erg trots op haar nieuwe gebouw. Wind Architecten Adviseurs uit Drachten waren er in geslaagd om een modern gebouw met behoud van het karakteristieke landschap van een esdorp te realiseren. Een school met meerdere onderwijsrichtingen vraagt om meerdere ingangen. Eén van de ingangen ligt op dezelfde plek als de westelijke ingang van de LAS en de Stratingehof. Door deze keuze heeft de architect de oude relatie met de hoog opgaande eiken beplanting en het nieuwe gebouw gehandhaafd. In het gebouwencomplex troffen we veel ruimten met verschillende afmetingen aan. Ook was gezorgd voor veel oogcontact met de dorpse omgeving. Dat kwam bijv. vanuit het bloemschiklokaal helemaal tot zijn recht met de mooie woonomgeving van Lientje en Mieke Weggemans. Het nieuwe dorpshuis leent zich uitstekend voor symposia. Overal door het gebouw zijn schitterende gangruimtes aanwezig voor overleg in kleinere groepen. Een grote zaal, zoals in het oude schoolgebouw, zult u hier niet aantreffen. De centrale verblijfsruimte biedt plaats aan 80-100 personen. Tijdens de bezichtiging liepen we tegen de penningmeester van PB Noordbarge Evelien van Eken aan. Haar beviel het licht en de frisheid van het gebouw. Volgens haar moet het voor de studenten een feest zijn om in zo’n gebouw les te krijgen. Herman Grummel van de Huizingsbrinkweg was ook weg van het gebouw. Het grote besloten parkeerterrein schuin achter de school (blik verbergen in het groen) werd ook erg gewaardeerd. 

De bezoekers gingen voldaan naar huis. Onze fotograaf heeft de loftuitingen op de gevoelige plaat vastgelegd. Ook dit gebouw zal weer minstens veertig jaar het ruimtelijk beeld van Noordbarge bepalen.