Vrije Basisschool De Stroeten

Als een basisschool in een krimpgebied onstuimig groeit dan valt dat op. In heel Nederland zitten zowat alle vrije scholen in de lift. Over hoe dat komt en om de school te portretteren gaan we op bezoek. Het is een prachtig nieuw schoolgebouw met een groen (sedum)dak. De school kijkt uit op het Oranjekanaal. De entree is naast het trapveldje aan de Stroetweg. Op een groot plein is een opvallend wit mozaïek. Natuurlijk is er een zandbak, maar ook een schooltuin en een kippenhok in aanbouw. Misschien is het plein minder strak aangeveegd dan op andere scholen. Ik spreek directeur Harry Drenthe en intern begeleider Sabina Keizer.

Ontwikkeling van persoonlijkheid

Drenthe: “De vorige school voldeed niet meer en toen kwam de praktijkschool hier in Noordbarge in beeld. Die school is toen afgebrand. Met het verzekeringsgeld is deze nieuwe school gebouwd in 2012. De architect heeft er iets moois van gemaakt. Het vrijeschoolonderwijs richt zich niet alleen op het vergaren van kennis. Ook het ontwikkelen van de persoonlijkheid en de innerlijke groei en zelfstandigheid zijn van belang. De leerlingen komen uit Emmen en uit bijna alle dorpen in de regio. Ouders die hun kinderen naar onze school sturen doen dat heel bewust. De verst weg wonende leerling komt uit Rolde, maar dat is vanwege een verhuizing. In Drenthe zijn drie vrije scholen, in Meppel, Assen en in Emmen. Scholen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs zijn in Groningen en Zwolle.”

Antroposofische basis

Directeur Drenthe woont in Ruinerwold en intern begeleider Sabina Keizer in Havelte. Drenthe vervolgt: “We hebben wel feeling met de wijk en de mensen, maar inderdaad, wij zijn geen buurtschool. Tijdens de open dagen dragen wij onze werkwijze uit en geven we alle informatie. Wij zijn misschien niet een afspiegeling van de samenleving want er zijn zo goed als geen buitenlandse leerlingen. De basis van ons onderwijs is de antroposofische filosofie van Steiner. Wij zijn niet verbonden aan een religie maar wel komen bij allerlei vieringen kerkelijke tradities naar voren. Nu bijvoorbeeld is de school in de sfeer van Driekoningen. Vroeger was de school vrij van alle overheidsbemoeienis. Nu natuurlijk niet meer, wij worden gewoon door de overheid bekostigd. Daarnaast betalen de ouders een vrijwillige bijdrage die een beetje in lijn is met het inkomen.”

Geen computers en whiteboards

“Ik werk hier nog niet zo lang, ik ben ook directeur van de vrije school in Meppel. Wij zijn een school die een sterke ontwikkeling en groei doormaakt. De prognose is dat we vijftien jaar minimaal op het huidige leerlingenaantal zullen blijven. In een periode van zes jaar ben ik de zevende directeur. Momenteel hebben we twee noodlokalen, één voor de buitenschoolse opvang en één voor klas drie en vier. We spreken van de kleuter en de lagere school en van klassen en dus niet van groepen. Er zijn wel meer verschillen met reguliere basisscholen. In onze lokalen tref je geen computers en whiteboards aan. Heel bewust kiezen wij voor krijtborden. De gemeente Emmen heeft ons toestemming verleend om uit te breiden. Hoe de indeling precies gaat worden weten we nog niet, maar er komt zo’n 200 m² bij.”

Ideeënbus en seizoenstafel

Als je zo door de school loopt vallen je de volle kapstokken en een koperen schoolbel op. Bij de ingang staat een seizoenstafel die wat op een kerststal lijkt. Ook zie ik een ideeënbus, die bedoeld is voor het maken van contact met de vertrouwenspersoon. In veel lokalen is een hoge galerij die gebruikt kan worden als een leerling even alleen aan de slag gaat. In ons dorp, waar puntdaken wel de norm lijken, misstaat dit gebouw met een hellend dak bepaald niet.