Voorontwerpbestemmingsplan Emmen, Noordbarge, locatie voormalig Terracollege

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft dit voorontwerp voor het bestemmingsplan in mei 2021 ter inzage ontvangen van de Gemeente Emmen, en heeft dit toen op deze website geplaatst om te delen met de leden.

Het plan biedt het kader voor de nieuwbouw van 12 vrijstaande woningen op het terrein van het voormalige Terracollege. Dit bestemmingsplan legt de stedenbouwkundige opzet vast. Aanvullende beeldkwaliteitscriteria worden ook nog vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan voor deze locatie. Aan dat beeldkwaliteitsplan wordt nog gewerkt. Bij de volgende fase in de ruimtelijke procedure (ontwerpbestemmingsplan) zullen deze plannen tegelijkertijd ter inzage worden gelegd. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te bekijken via de website ruimtelijkeplannen.nl via deze link:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0114.2020035-B201, of op die site te vinden via IMRO-nummer NL.IMRO.0114.2020035-B201. 

In deze voorbereidende fase van het bestemmingsplan, heeft de gemeente gericht advies gevraagd aan de provincie Drenthe, het waterschap en de Erkende Overlegpartners (in dit geval Plaatselijk Belang Noordbarge). Deze fase is nu afgesloten en het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft inmiddels als reactie een advies naar de gemeente gestuurd.

Het bestuur heeft in dat advies gesteld, verheugd te zijn dat de bestemming van het gebied gewijzigd wordt in de bestemming “wonen”.  Het bestuur heeft ook gesteld dat het zich zorgen maakt over de toename  van het verkeer over de Scheperstraat en door de wijk Noordbarge, en heeft daarom voorgesteld het autoverkeer naar de nieuwe woningen niet te leiden door de Scheperstraat , maar langs de andere kant, het pad naar de ingang van het parkeerterrein van het Wachttoren Genootschap. 

In de volgende, meer formele inspraakronde, wordt het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage gelegd en kunnen ook alle inwoners (afzonderlijk) reageren. 

Het bestuur van PBNB.

1 gedachte over “Voorontwerpbestemmingsplan Emmen, Noordbarge, locatie voormalig Terracollege”

  1. Jan P de Vin

    Goed plan van Plaatselijk Belang uitrit Wachttoren Genoodschap te gebruiken.
    Pas deze uitrit dan gelijk aan dat het verkeersveiliger wordt het is nu een onoverzichtelijke chaos vooral voor fietsers
    wie heeft hier voorrang ?

Reacties zijn gesloten.