Vlaggen in Noordbarge

De groots opgezette herdenking van Emmens bevrijding ging niet door vanwege de Coronacrisis. Begrijpelijk natuurlijk. Op het laatste moment ging er in Noordbarge een oproep uit met de vraag de vlag uit te steken. Daar werd op bescheiden schaal gehoor aan gegeven. Burgemeester Eric van Oosterhout legde zonder de gebruikelijke publieke belangstelling een bloemstuk bij het monument evenals de historische commissie en de Stichting Herdenking Bevrijding Emmen. Al met al een sobere maar waardige plechtigheid om de 75 jaar bevrijding van Emmen te gedenken.

10 April had een grote feestdag moeten worden in Noordbarge. Helaas zette Corona alles op z’n kop, het ging niet door. De Historische Commissie  Noordbarge wilde 10 april niet zomaar voorbij laten gaan en er werden op verschillende tijdstippen, dit i.v.m. Corona, kransen gelegd. Jacob Zuur legde ’s morgens om 10.30 uur een krans namens de stichting bevrijding Emmen en oud-strijders. Om 13.30 uur legden Harry en Geesje Gerrits een krans namens de Historische Commissie Noordbarge en burgemeester Van Oosterhout van Emmen namens het gemeentebestuur van Emmen. Ook Roelie Lubbers bracht bloemen namens de organisatie van het Comité 75 jaar bevrijding.