Videoconferentie nieuwe plan Noordbarge

Vanwege corona was er geen inloopbijeenkomst maar een Zoom-meeting over het nieuwe bouwplan in Noordbarge. Ongeveer 40 gespreksdeelnemers zitten achter hun laptop. Sommigen kijken steeds de verkeerde kant op, anderen strijken door de haarbos of nippen aan een glas, maar allen luisteren aandachtig naar de plannen. Van het bestuur van Plaatselijk Belang doen op deze Sint Maarten-avond vier mannen mee.

Op de plaats waar nu nog de verlaten MBO-tak van het Terra staat is een villawijkje gepland. Twaalf schuurwoningen en boerderettes op percelen van 685 m² tot 1.120 m². De plannen komen uit de koker van Peter van Dijk Projects (Emmen) en Bemog (Zwolle). De gemeente Emmen, vanavond ook aanwezig, heeft al flink meegedaan in de voorbereiding van het projectplan. 

De luisterende kijkers worden langs afbeeldingen van de plannen geleid. Het straten- en bomenplan, voorbeelden van de woningen, foto’s van Noordbarge nu en vroeger, van alles komt voorbij. Daarna wordt de groep belangstellenden in drie groepen verdeeld en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan het eind worden de vragen besproken en van een passend antwoord voorzien. 

Een greep uit de vragen:

 • – Kunnen plaatselijke bouwkundigen/aannemers meedoen?
 • – Hoe ziet het verkeersplan er precies uit?
 • – Worden het alleen villa’s of is er ook ruimte voor tiny houses?
 • – Komt er een verbod op stalen hekken rond de erven?
 • – Hoe is de tijdsplanning?
 • – Het plan heet gevarieerd te zijn maar kun je met twee soorten huizen wel van variatie spreken?
 • – Hoe duur zijn de percelen?
 • – Waarom is er alleen gekozen voor dure en niet voor wat kleinere en goedkopere woningen? 
 • – Kun je ook een perceel kopen en er zelf een huis op bouwen?
 • – Hoe verloopt de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan?
 • – Enzovoorts.

Dhr. Rens Meinen van Bemog beantwoordde aan het eind zo goed mogelijk alle vragen. Er zijn natuurlijk nog veel losse eindjes, maar in het algemeen was er waardering voor de opzet van dit nieuwe plan, hoewel één sprak van Orvelte in een nieuw jasje. Bemog/Van Dijk bereidt een website voor https://woneninnoordbarge.nl/ waarop belangstellenden het voorbereidingsproces kunnen volgen en waar men vragen kan stellen en antwoorden lezen op bovenstaande vragen.