Vereniging voor Volksvermaken Noordbarge “leve de lol”


Van onze speciale verslaggever Jan P. de Vin.

In 1928 werd de vereniging voor volksvermaken opgericht en voor het eerst werd het jaarlijkse volksfeest gehouden. Reeds in 1929 vierde de vereniging van volksvermaken samen feest samen met de openbare lagere school 3, iets dat in de toekomst vaker zal gebeuren. De eerste jaren verliepen rustig. In 1931 pakte men voor het eerst groots uit. Men had reeds zoveel geld in kas dat er een groot volksfeest plaats kon vinden De feesten werden hoofdzakelijk gehouden op het “gruun kampie“ van Rieks Jeurink naast de boerderij van Betting aan de Scheperstraat.

Met een grote advertentie in de courant werd het feest aangekondigd. Het programma bestond meestal uit spelletjes zoals tonsteken, sloflopen, varkens vangen, en natuurlijk stoeltjedansen. Dit keer in 1931 was er voor het eerst een boerenbruiloft (wasschup). Er kwamen zo’n 2000 mensen om het geheel te aanschouwen. De tekst was geschreven door meester Buiskool en een vijftal landbouwers uit Noordbarge zorgde voor de koetsen en paarden. De stoet vertrok vanaf het huis van de bruidegom Willem Pepping aan de Laadweg naar de boerderij van de fam, Huizing aan de Huizingsbrinkweg waar de bruid mej .Gerrits werd opgehaald. Er deden zo’n 40 inwoners van Noordbarge mee aan het geheel.

Cabaret Tetman de Vries met bovenaan de jonge Rients Gratama 
NvhN 1936

Vaak werden er artiesten uit het gehele land gecontracteerd om in de feesttent het publiek te vermaken. Bekende namen maakten hun opwachting in Noordbarge. Zo komen we de namen tegen van Jan van Riemsdijk, de Bekketrekkers en het gezelschap Tetman de Vries. Vaak werd de muziek op de zaterdagavond en zondagmiddag verzorgd door enkele leden van de harmonie Euterpe uit Emmen. Een succesnummer was het gekostumeerd voetbal of het zwieneblaostrappen. De draaimolen was een vast onderdeel op het feestterrein. Op de zondagmorgen was de jeugd van Noordbarge al vroeg te vinden in en om de feesttent om ‘dubbelties te gaon zeuken’ die op de grond waren gevallen, dat leverde soms wel vijftig cent op, een hoop geld voor die tijd.

Vaak vierde de vereniging van volksvermaken het feest samen met de openbare lagere school 3 wanneer die iets te vieren had. Het dorp werd dan versierd met fraaie bogen en de dorpsgenoten maakten een rondrit met paard en wagen door het dorp.

In 1935 vond er tijdens het volksfeest een voetbalwedstrijd plaats tussen Noordbarge en Emmen. De uitslag was 5 tegen 2 voor Emmen. De ploeg uit Emmen nam een fraaie beker in ontvangst die was aangeboden door Amstel Bier brouwerijen uit Amsterdam waarvan Bier Jeurink uit Noordbarge de vertegenwoordiger was. Jongelui die hoognodig moesten plassen deden dit vaak over de aangelegde stroomkabel met alle gevolgen van dien.

In 1959 raasde er een zware windhoos over Noordbarge. Boerderijen werden zwaar beschadigd en ook de feesttent kwam er niet ongeschonden vanaf. Het feest kon gelukkig doorgaan. De tijden veranderden en de belangstelling liep wat terug. De jeugd trok weg uit Noordbarge en vele boerderijen en woningen werden verkocht. In de aard van de tijd moest er steeds meer geregeld worden. De laatste feestavond was in 1963. Voorzitter Lucas Pepping moest helaas mededelen dat de vereniging voor volksvermaken Noordbarge ophoudt te bestaan.

1938 – 10 jarig bestaan

De feestavond werd toch nog gezellig want er kon gedanst worden op de tonen van het Noordbarger orkest The Red and Black Boys onder leiding van Ap Spier.
Later drong de gemeente in de dorpen en wijken aan op normalisering. In 1979 werd uit de nog bestaande feestcommissies, die jarenlang op voortreffelijke wijze activiteiten had georganiseerd, de vereniging van Plaatselijk Belang Noordbarge opgericht. In 1982 werden de statuten bij notaris Eildert Haaijer vastgelegd met als doel de instandhouding van de leefbaarheid in het dorp.

Het huidige bestuur met een aantal jonge leden die allerlei activiteiten organiseren

Bronnen: Provinciale Drentse en Asser Courant – foto archief Historische Commissie Noordbarge –