Veertig jaar Stoetbakken in Noordbarge

In 1983 werd er een begin gemaakt met Stoetbakken op de Grote Brink in Noordbarge. Het is begonnen als een initiatief van het toenmalige bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge. Afgelopen zaterdag werd voor de veertigste keer bewezen dat Stoetbakken niet meer weg te denken is onder de bevolking van Noordbarge en ver daar buiten.

Zoals elk jaar begon het Stoetbakken met een uitgebreid ontbijt voor de bewoners van Noordbarge. Het brood was van een voortreffelijk kwaliteit en dat zorgde direct voor een goede opmaat van deze bijzondere dag voor de Noordbargers.
Rond 11.00 uur stonden er drommen mensen voor de tent waaruit Annie Boels en Pita van der Laan al jaren achtereen hun brood verkopen. Tussen de kopers stonden ook mensen die hun wachttijd vulden met het oppeuzelen van bruune bonen met spek. Deze traditie is ooit begonnen door de Vrouwenvereniging Noordbarge. Nadat deze groep ophield te bestaan, heeft de Historische Commissie Noordbarge deze taak overgenomen. Het weer werkt weer volop mee. Voor zover we kunnen nagaan heeft maar één keer een forse onweersbui roet in het eten gegooid. Intussen is het half twaalf en de rij bij de stoettent groeit nog steeds.
Op enig moment wordt er uit volle borst het Lang zullen ze Leven gezongen door de commissieleden en hun aanhang van de HC Noordbarge. Jan en Aaltje Uneken kwamen voorbij. Op 24 mei 2023 waren ze zestig jaar getrouwd. En dus kon een bloemetje niet uitblijven. Aaltje was vanaf 2004 enkele jaren commissielid van de HC. Zij en ook haar Jan hebben later nog veel voor deze club gedaan. Zestig jaar en een groot deel daarvan in Noordbarge leven, wat kun je je nog meer wensen.

Tijd om de hoofpersonen van het Stoetbakken op te zoeken voor een kort praatje. Dat doe ik met stoetbakker Albert Gerrits, een jongere broer van Harm. Deze keer helpen Roelof Kikkert en Harm Peters hem. Albert was vanaf het begin bij het Stoetbakken betrokken. Hij herinnert zich nog heel goed de samenwerking met de eerste warme bakker Jaap Doornbos van de Noordbargerstraat. Voor de aanleg van de Verlengde Hondsrugweg had Jaap samen met zijn tweelingbroer Klaas in 1952 de bakkerij van Tele Cramer in de Zandsteeg overgenomen. De jongens van Doornbos stamden uit een bekend bakkersgeslacht uit Zuidbarge. In hun winkel zwaaide Lies Doornbos-Omvlee de scepter, dat was haar domein. Tot 1972 hebben ze hun bakkersbedrijf kunnen open houden. Bij de oven staat tegenwoordig een machine die het deeg kneedt. Dat gebeurde in het begin met de hand. Dat was zwaar werk vertelde Albert me. Ze beleven met zijn drieën veel plezier aan dit werk. De geur van vers gebakken brood verhoogt nog steeds de verkoop ervan. Dit jaar gingen er ruim 800 stoeten over de toonbank bij Annie en Pita.

Eén van de kramen was verhuurd aan Jacob Janssens. Voor anderhalf jaar is Jantje Steenge, de vrouw van Jacob, uit de tijd gekomen. Met pijn in je hart moet je dan afscheid nemen van spullen die Jantje in de loop van jaren had verzameld over de historie van Emmen. Voor liefhebbers had Jacob veel te bieden. Hij was dan ook dik tevreden tegen het sluiten van de markt.
Iets verderop langs de Kruisstraat stonden twee vrouwen die prachtige spullen in de verkoop hadden. Ze stonden al verscheidene jaren op de rommel- en kunstmarkt in Noordbarge. Ze waren goed te spreken over het gevraagde marktgeld. Ook hadden ze een goede omzet gedraaid. De markt in Noordbarge kent ook vele kopers op zoek naar leuke cadeaus. Nu dan kun je bij KaJe voor allerlei creatieve uitingen terecht.
Voor de schuur van Lien Weggemans vind je jaarlijks het Zangkoor Noordbarge. Dit koor bestaat alweer 25 jaar. Elk jaar organiseren zij een verloting. De opbrengst komt ten goede aan het koor, weet hun voorzitter Jan Meringa mij te vertellen. De meeste te verloten cadeaus worden door de koorleden zelf gemaakt. Ze gaan ook bij de plaatselijke middenstand langs en dat levert altijd iets op. Het motto van altijd prijs slaat prima aan bij de bezoekers.

Tussendoor moest ik zorgen voor nieuwe donateurs voor de HC Noordbarge. Dat lukte. De HC gebruikte deze markt om hun kas te spekken. Elk jaar ontwikkelt deze club naast het uitgeven van boeken ook andere activiteiten, zoals het houden van inloopdagen en het uitbrengen van vier nieuwsbrieven. De ruim honderdveertig donateurs leveren een leeuwenaandeel in de inkomsten van de HC Noordbarge. Maar ook de jaarlijkse verkoop van knieperties en bruune bonen met spek zorgen voor extra pecunia Daardoor slaagt deze commissie erin de kosten voor een donateurschap tot 10 euro per jaar te beperken. De ruim 100 zakjes met vijftien knieperties waren voor twaalf uur al verkocht. Dit keer raakten ze alle bruune bonen kwijt. Dus ook de HC Noordbarge was volgens de penningmeesters en mede- organisatoren Geesje Gerrits en Lien Harms goed te spreken.

Tussendoor maakte de voorzitter van de Stoetbakkencommissie Gerrit Kiers bekend dat Urk ook dit jaar opnieuw de beker met glans en grote overmacht had gewonnen. Urk is het dorpsdeel dat aan de overzijde van het Oranjekanaal ligt. Aan de kant van het Noordbargerbos. Vrijdagavond en zaterdag hadden ze de strijd aangebonden met het Darp. Het Darp is te vinden aan de oostkant van het Oranjekanaal. Urk had het goed aangepakt. Ze hadden zelfs een heuse sponsor.
Tenslotte nog een tijdje met Gerrit Kiers gesproken. Hij had geconstateerd dat er opnieuw meer mensen op het Stoetbakken waren afgekomen. Maar ook bij de deelnemers aan de spelletjes is verjonging en meer belangstelling te bespeuren. “Voor meer spontaniteit, moeten we het vuurtje wel aan het branden zien te houden.” Noordbargers houden wel van gezelligheid. Spontaniteit en gezelligheid zijn de kurken waarop het succes van dit gebeuren al jaren drijft. Dat moeten we goed in de gaten houden. Het was een goede ingreep van het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge om de organisatie in handen van een nieuwe en vooral jongere organisatie te leggen. Daar is Gerrit helemaal van overtuigd. In het begin was Stoetbakken een soort reünie voor oud-Noordbargers. Tegenwoordig hebben ook jongere mensen de weg naar de Grote Brink gevonden. De kracht van het succes zit ’m intussen in de creativiteit en de belangstelling door alle generaties heen. Als oud-Noordbarger in hart en nieren zou ik willen zeggen: volhouden met elkaar in dat mooie darp op het hoogste punt van de Hondsrug.

Henk Jeurink