Uitnodiging digitale infoavond woningbouw op de voormalige Terra-locatie

Beste bewoners van Noordbarge,

Peter van Dijk Projects & Investments B.V. en BEMOG Projektontwikkeling B.V zijn initiatiefnemers en ontwikkelen gezamenlijk plannen voor woningbouw op de voormalige Terra-locatie aan de Noordbargerstraat. Dit doen wij in nauw overleg met de gemeente Emmen en de stedenbouwkundigen van HKB. Het plangebied bevindt zich in uw directe woon- en leefomgeving of mogelijk heeft u interesse in de plannen. Daarom willen wij u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden van de planontwikkeling. Graag hadden wij u uitgenodigd voor een informatieve inloopbijeenkomst en u persoonlijk de plannen toegelicht. Echter is dit door covid-19 en de daarbij gestelde richtlijnen van het RIVM niet mogelijk. Om die reden organiseren wij een digitale bijeenkomst met het programma ZOOM op woensdag 11 november om 19:00 uur.

Voorlopige opzet programma:

➢ Gezamenlijk deel met introductie en toelichting door HKB over de totstandkoming en de stand van het (stedenbouwkundig)ontwerp, inspiratie en werkwijze + referentiebeelden.

➢ Vervolgens gaan we in groepen verder (break-out rooms) zodat we in een klein comité met u in gesprek kunnen gaan, van gedachten kunnen wisselen en u de gelegenheid geven mee te denken en/of vragen te stellen. Elke groep wordt begeleid door een medewerker van HKB Stedenbouwkundigen.

➢ Tot slot komen we weer samen waarbij een terugkoppeling wordt gegeven over de input en de vervolgstappen worden toegelicht.

Om deel te kunnen nemen aan deze bijeenkomst dient u zich vooraf (voor woensdag 12:00 uur) aan te melden op de projectwebsite www.woneninnoordbarge.nl onder het kopje “infoavond”. Om deel te kunnen nemen ontvangt iedere inschrijver voorafgaand aan de avond een weblink in combinatie met een wachtwoord.
Reden van deze opzet is om inzichtelijk te krijgen hoeveel deelnemers wij kunnen verwachten. Dit zodat we vooraf een inschatting kunnen maken hoeveel groepen we maken en om voldoende groepsbegeleiders beschikbaar te stellen.

Deze digitale bijeenkomst wordt gebruikt gemaakt van het programma ZOOM. Hiervoor heeft u een computer, tablet of een smartphone nodig met een internetverbinding. U hoeft geen programma te downloaden, de deelname vindt plaats via uw internetbrowser met de weblink en het wachtwoord die u per e-mail ontvangt. Er is ook ruimte om mee te denken en/of vragen te stellen, hiervoor heeft u een camera en microfoon op uw computer/tablet/smartphone nodig.

Mocht u geen ervaring hebben met ZOOM en u wilt oefenen met het deelnemen aan een digitale sessie in ZOOM, dan kunt u dat aangeven op het inschrijfveld op de website. U krijgt dan een link met wachtwoord om op maandag 9 november in te loggen tussen 20:30 en 21:00. Dan kunnen wij u wegwijs maken in het programma ZOOM.

Voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen wordt in dezelfde week na de digitale bijeenkomst een korte terugblik geplaatst op de projectwebsite. De onlinebijeenkomst wordt ook opgenomen zodat wij delen uit de presentatie kunnen gebruiken. Op de projectwebsite vindt u informatie over de plannen en treft u informatie over het vervolgproces. Ook wordt er een invulveld geopend waar u suggesties en/of opmerkingen kan plaatsen die de stedenbouwkundige vervolgens kan meenemen in haar verdere uitwerking.

Wij kijken er naar uit u digitaal te ontmoeten en de plannen toe te lichten. Graag tot woensdag 11 november. U kunt inloggen vanaf 18:45 uur tot uiterlijk 19:00 uur.

Met hartelijke groet,
Peter van Dijk Projects & Investments B.V. en BEMOG Projektontwikkeling B.V.

3 gedachten over “Uitnodiging digitale infoavond woningbouw op de voormalige Terra-locatie”

  1. Ja ik wil me inschrijven voor de infobijeenkomst
    Geert Koffeman, Huizingsbrinkweg 40 Noordbarge, Emmen

Reacties zijn gesloten.