Uitbreiding Vrije School aan de Stroetweg

Bouwbedrijf Brands uit Emmen is druk bezig met de vloerconstructie van beide nieuwe vleugels aan de school. ‘We liggen voor op de planning, maar dat kan morgen anders zijn,’ zegt de voorman. ‘De nieuwe stenen zijn zo goed als gelijk aan de oude bakstenen. Binnenkort metselen we even een proefmuurtje.’ 

Directeur Harry Drenthe toont ons, om de school heen lopend, trots de werkzaamheden. De bouwplaats is zorgvuldig verstopt achter met plastic beklede hekwerken, zodat de kinderen er zo weinig mogelijk last van hebben. De inmiddels bekende gele coronapijlen geven de looproutes aan.

‘Er komen twee nieuwe vleugels aan de school. Links komt een zaal met een podium en verplaatsbare keukenblokken. Aan de rechterkant komt een lokaal voor de kleuters. De oude zaal wordt een permanent lokaal. Als opdrachtgever hebben we als voorwaarde gesteld dat er een organisch dak op de nieuwe delen komt dat aansluit op het huidige dak. De bouwkosten zullen tussen de vijf en de zes ton uitkomen. Het nieuwe podium bekostigen we zelf. Het gebouw zoals het er nu staat was ingericht op 80 leerlingen en met de beide nieuwe stukken wordt dat 115. Toen ik hier begon in 2016 hadden we 68 leerlingen. In het onderwijs spreken we van een schoksgewijze groei.

De vergunningen zijn allemaal afgegeven door de gemeente. Maar nu zijn er in de buurt twee partijen die bezwaren hebben tegen de uitbreiding, tegen de omgevingsvergunning. Het halen en brengen van leerlingen door hun ouders stuit op bezwaren en men beroept zich op in het verleden gemaakte afspraken, die een nulgroei zouden hebben ingehouden. Maar daarvan is nergens iets terug te vinden. Niet wanneer en met wie de afspraken zouden zijn gemaakt. De bezwaren worden nu bekeken door de Commissie Advies Bezwaarschriften. Deze commissie adviseert de gemeente.

Ook de parkeergelegenheid is onderwerp van discussie. Volgens ons voldoen we aan de gestelde eis van 27 parkeerplaatsen op eigen terrein. Ach, we hebben de gemeente al gewezen op een interessante autoroute aan de Siebrandsweg waar gemakkelijk een soort zwaaikom gemaakt zou kunnen worden. Het allereenvoudigst zou zijn: een eenrichtingsverkeerroute. Maar daar wil de gemeente (voorlopig nog) niet aan. 

Hoe lang het nog gaat duren met een uitspraak over de bezwaren? Ik heb begrepen dat de CAB aanvullende informatie heeft opgevraagd. Ik denk dat we half december of iets eerder wel duidelijkheid zullen hebben. De bouwwerkzaamheden zullen eind maart, begin april worden afgerond.’

1 gedachte over “Uitbreiding Vrije School aan de Stroetweg”

  1. Als 5 bewoners van de Stroetweg verklaren dat bij de bouw van de school door de toenmalige directrice is verteld dat de school maximaal 50 tot 60 leerlingen zou toelaten en ze moest er niet aan denken dat het een grote school zou worden. Dit is ook wel te zien aan de bouw van de school gericht op kleinschaligheid. We hebben de architect er op gewezen dat de parkeerplaats te klein was, hij moest er niet aan denken dat er veel auto’s naar de school kwamen hoog uit 5 tot 6. Datdit alles niet op papier staat is te wijten aan de gemeente die was bij de eerste bijeenkomst aanwezig. We zijn nu een aantal jaren verder, de bewoners van de Stroetweg hebben zelf met de gemeente bewerkstelligt dat de parkeerplaats is vergroot. Dat moest ook wel want ondertussen was het aantal leerlingen gestegen tot 100. Uit alle hoeken van Drenthe – Rolde-Zuidwolde – Sellingen komen dagelijks naar de Stroetweg. 60% van de leerlingen komt van buiten Emmen. Ouders rijden dagelijks 4 x heen en weer met de auto om leerlingen te halen en te brengen en dat in 2020 waar de wereld zich zorgen maakt betreffende het milieu. Deze school blinkt uit in het niet communiceren met de bewoners. Zonder mededeling staat er een bouwkraan voor je deur en worden noodlokalen geplaats. Zonder mededeling wordt er uitgebreid, we moesten het in de krant lezen. De Stroetweg heeft geen enkele binding met deze school en dat is aan hunzelf te wijten door hun arrogante opstelling. Ik voel me als bewoner van de Stroetweg belazerd.

Reacties zijn gesloten.