’t Nije Hoff mag doorbouwen

Het Dagblad van het Noorden kopt eind maart met ‘STADSBOERDERIJ MAG DOORBOUWEN’. Een mooi bericht voor de broers Nijhoff, denken we. Als je langs de Nieuw-Amsterdamsestraat fietst zie je de bouw vorderen. Een in het oog springende, schuin oplopende daklijn boven een stalen constructie tekent zich af tegen het bos. De stadsboerderij van de broers Gert-Jan en Rick Nijhoff gaat ’t Nije Hoff heten. Op de website wordt het toekomstige bedrijf beschreven. We lezen: ‘Wij geloven in het maken van een duurzame verbinding, de verbinding tussen stad en platteland.’

In de krant staat dat er nog wordt gewacht op de legalisering van de PAS-melding (Programma Aanpak Stikstof). Gert-Jan Nijhoff: “We kunnen, zonder natuurvergunning, voorlopig starten met tien koeien, een kaasmakerij en een theehuis. Om verder te kunnen met de bouwwerkzaamheden, wordt het dus een zeer kleinschalig begin. Het zou toch al niet een supergroot bedrijf worden, we hebben straks een melkrobot voor maximaal 60 koeien. Het is fijn dat we verder kunnen.”

Een aantal bewoners in de Bargeres en de Rietlanden hadden bezwaar tegen de bouw van de boerderij. Men was bang voor stank- en verkeeroverlast en er werd een actiecomité opgericht. We vragen Gert-Jan of er ook bezwaren zouden zijn geweest als het een biologisch bedrijf zou worden: “Ach, het buurtcomité Bescherm het Noordbargerbos, zegt dat wel, maar ze spreken met twee tongen. Kijk, wij moeten investeren in fosfaatrechten en dan is een biologisch bedrijf voor ons niet haalbaar. We hebben nu een akkerbouwbedrijf met gangbare gewassen als suikerbieten en met een biologisch bedrijf zouden we extra grond nodig hebben en dat is nu niet te doen. 

Wanneer denkt Gert-Jan de eerste bakjes yoghurt aan het publiek te kunnen verkopen? Gert-Jan: “Daarvan heb ik nog geen idee.”