Start van de sloop van het Terra gebouw

Op maandagochtend 4 oktober werd met een feestelijk tintje de sloop van het vroegere MBO gebouw van het Terra college aan de Noordbargerstraat officieel gestart door wethouder Jisse Otter.

Begonnen werd met koffie en thee bij Ten Cate. Daar waren aanwezig Peter van Dijk van de gelijknamige projectontwikkelingsorganisatie en Rens Meinen van projectontwikkelaar BEMOG. Ook waren er wethouder Jisse Otter en enkele medewerkers van de gemeente Emmen, vertegenwoordigers van het Terra en een afvaardiging van Plaatselijk Belang Noordbarge.

Na de koffie en thee ging de groep naar het leegstaande schoolgebouw aan de Noordbargerstraat, en wel naar de achterkant, de vroegere parkeerplaats. Daar stond al een grote kraan klaar en er waren medewerkers van sloopbedrijf Bork om te assisteren.

Voordat wethouder Otter de kraan beklom vertelde hij dat hij blij was dat nu met de sloop van het Terra gebouw kon worden begonnen. De wens van de gemeente en het dorp Noordbarge was dat er woningen voor in de plaats gaan komen en geen bedrijf, school of religieus genootschap. Deze wens lijkt nu in vervulling te gaan.

Na deze toespraak klom Otter in de kraan, en mede gebaseerd op zijn ervaring bij de start van andere sloopprojecten, lukte het hem om met de kraan een deel van de dakgoot van het gebouw te trekken. Om het eind van het gebruik van het gebouw door Terra te bezegelen werd vervolgens ook het naambord “Terra MBO” losgetrokken. 

Hiermee is de sloop officieel begonnen.

Parallel aan de sloopactiviteiten wordt door projectontwikkelaars en gemeente verder gewerkt aan laatste details van het project van twaalf woningen. Men werkt ook nog aan het ontwerp van het bestemmingsplan waarin de bestemming van het gebied zal worden veranderd van “onderwijs” naar “wonen”. Daarin zal ook worden vastgelegd of de ingang voor auto’s naar de nieuwe huizen zal gaan via de Scheperstraat of toch langs de parkeerplaats aan de andere kant zoals voorgesteld door een aantal bewoners en het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge.