Start sloopwerkzaamheden voormalig Terracollege


Aan de omwonenden van de nieuwbouwontwikkeling van het
VOORMALIG TERRA COLLEGE AAN DE NOORDBARGERSTRAAT 75

Kenmerk : Nieuwbouwontwikkeling Noordbarge
Datum : 10 augustus 2021
Project : Voormalig Terra locatie Noordbarge
Onderwerp : Start sloopwerkzaamheden

Geachte heer en/of mevrouw,

Middels deze brief informeren wij u over de nieuwbouwplannen en de aanstaande werkzaamheden op de locatie van de voormalige Terra collega aan de Noordbargerstraat 75 te Emmen.

Het Plan
Het beoogde nieuwbouwplan, zoals wellicht bekend, bestaat uit 12 vrijstaande woningen. Deze variëren in type boerderij en schuurwoning. De plannen krijgen steeds meer vorm maar zijn nog niet gereed. Graag informeren wij u, op een nader in te plannen moment, over deze plannen en de daarbij geldende regels en richtlijnen welke opgenomen worden in het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemming heeft ter inzage gelegen. Na het voorontwerp volgt het ontwerp bestemmingsplan. De op- en aanmerkingen van verschillende instanties op het voorontwerp worden verwerkt. De bestemmingsplanstukken worden voorbereid voor de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. De terinzagelegging wordt vooraf via de gemeentelijke kanalen gecommuniceerd. Na publicatie ligt dit gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeente indienen. Graag plannen wij voor de ter inzagelegging nog een informatieve inloopbijeenkomst om de plannen te delen voor diegene die dit op prijs stelt. Een uitnodiging hiervoor volgt.

Start sloopwerkzaamheden
Voor de sloopwerkzaamheden en asbestsanering hebben wij Bork Groep uit Stuifzand gecontracteerd. In overleg met gemeente Emmen en de eigenaar van het pand gaat vanaf 16 augustus inpandig gestart worden met de eerste saneringswerkzaamheden, in deze week worden ook de bouwhekken om het terrein geplaatst. Aansluitend zal vanaf september gestart worden met de daadwerkelijke sloopwerkzaamheden. De totale sloop zal circa 3 maanden in beslag nemen. Bij de sloopwerkzaamheden zal mogelijk enige overlast kunnen ontstaan in de vorm van geluidsoverlast, stof of hinder door bouwverkeer. Dit is helaas niet helemaal te voorkomen. Echter, wij zullen onze uiterste best doen om dit tot een minimum te beperken. Het bouwverkeer zal het bouwterrein via de Noordbargerstraat oprijden. Wij willen u graag vriendelijk verzoeken de toegangsweg(en) naar het bouwterrein vrij te houden van bijvoorbeeld geparkeerde auto’s zodat het werkverkeer zonder hinder de bouwplaats op en af kan. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op werkdagen vanaf 07:00 tot circa 17:00 uur.

Mocht u vragen en/of andere opmerkingen hebben aangaande de sloop dan kunt u contact opnemen met Bork Groep. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0528-331 225 of per e-mail via info@borkgroep.nl.

Wij gaan er vanuit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en danken u alvast voor uw begrip en medewerking. We zien u graag binnenkort tijdens de informatieve inloopbijeenkomst.

Met vriendelijke groet, mede namens alle betrokken partijen
PETER VAN DIJK PROJECTS & INVESTMENTS en BEMOG PROJEKTONTWIKKELING B.V.

Rens Meinen Projectontwikkelaar bij BEMOGpage2image30200912