Speciaal transport voor Teijin

Op zaterdag 27 februari a.s. vindt er een speciaal transport plaats via de Ermerweg. Het gaat om onderdelen van een opslagtank voor Teijin. Omdat dit een erg breed transport is, worden hiervoor de lichtmasten aan één zijde van de Ermerweg verwijderd. Dit gebeurt op de donderdag en vrijdag ervoor. Maandag en dinsdag worden deze lichtmasten teruggeplaatst.

NB: als mensen bang zijn dat hier weer heel veel gemeenschapsgeld wordt verkwanseld – géén angst: alle kosten die moeten worden gemaakt worden vergoed door Teijin.