Rioolherstel in Noordbarge

Bij de Siebrandsbrug staan drie vrachtwagens en twee busjes van het bedrijf GMB rioleringstechnieken met vestigingen in Kampen, Opheusden en meer. Vijf mannen zijn druk bezig met het aanleggen van een glasvezelkous. Door de bestaande rioolbuis wordt als het ware een kous getrokken. Het is een complexe klus. Met deze renovatie worden scheurtjes verholpen en buisoverlappingen die zwak zijn. Wortelgroei en doorsijpelend grondwater hebben de bestaande rioolbuizen poreus gemaakt.

Aan weerszijden van de Siebrandsbrug zijn rioolputten van 4,5 meter diep. Boven de grond staan met walkietalkies uitgeruste medewerkers die constant contact hebben met de mannen diep onder de grond. Ik spreek met een kraanmachinist en met Frank Rothman, ‘operator riool renovatie’. Hij komt net aanlopen met een kopje koffie.  

Frank Rothman: “Ik heb altijd gewerkt als boekhouder/administrateur, maar dat beviel niet meer. Ik wilde in de buitenlucht werken. Dit is heel specialistisch werk dat je al doende leert. We hebben een goed op elkaar ingespeeld team. Het komt aan op een goede samenwerking. We zijn veel op weg samen bij allerlei klussen in het land en we maken lange dagen. In Emmen zijn we al zo’n vijf weken bezig en het zal nog wel een paar weken duren.” 

De kous wordt ingevoerd

In houten kratten liggen zware kousen opgevouwen. Rothman: “De kous die door de rioolbuizen wordt getrokken heeft een garantietermijn van maar liefst vijftig jaar. We zijn de hele tijd aan het meten of het veilig is in het riool. Rioolwater kan vervuild zijn met allerlei chemische rommel, drugsafval en meer. De zuurstof wordt gemeten en H2S-gassen. Ook het ‘explosion-level’. Voordat we hier begonnen is het riool afgesloten geweest en gereinigd, zeg maar doorgespoeld. We herstellen hier een traject van drie keer 40 meter. Je kan eigenlijk wel zeggen dat de buis behoorlijk aangetast is door H2S, oftewel waterstofsulfide of zwavelwaterstof.”

Een ladder wordt neergelaten in de put en even later komt een medewerker naar boven om een sigaretje te roken en een frisse neus te halen. “Natuurlijk kleven er risico’s aan dit werk, maar zoals we het nu doen is het droog werk en kan er niet veel gebeuren. Overal zijn risico’s en ik kan je vertellen dat rioolwerkers een behoorlijke weerstand hebben opgebouwd.”

Het is vandaag frisjes. Fietsers passeren de blauwe bussen in een ruime boog. In een vrachtwagen is een soort kantoor ingericht met computers, monitoren en metertjes die alles registreren. Achter een bureau zit de chef die de hele klus monitort en aanstuurt. Op de achtergrond horen we het rustige zoemen van een generator.