Reconstructie Ermerweg; een update

Afgelopen week ontvingen we een nieuwsbrief van de gemeente over de aanpak van de Ermerweg. Overzichtelijk werden de ontwikkelingen beschreven. Na twee jaar overleg is men tot een definitieve aanpak gekomen. Het doel is een betere doorstroming van het verkeer. Binnenkort wordt het werk aanbesteed en kunnen aannemers inschrijven. In het nieuwe jaar is duidelijk wie de klus gaat doen. De belangrijkste punten:

Rijbaan: de Ermerweg wordt een dertigkilometerzone. De parallelwegen verdwijnen en de maximale breedte wordt zes meter. Het asfalt maakt plaats voor klinkers. De kruispunten worden gelijkwaardig, dus overal heeft verkeer van rechts voorrang. Op advies van de politie wordt de weg op vijf plaatsen smaller.

Aan beide zijden van de weg komen fietspaden van drie meter breed, voor doorgaand en voor lokaal fietsverkeer. Omdat de parallelwegen verdwijnen worden de inritten direct op de weg aangesloten. Hiervoor wordt een afwijkende kleur klinkers gebruikt. De bushaltes blijven op dezelfde plaats als nu. Ze stoppen op de weg en niet meer in haltehavens. De brievenbus is inmiddels verplaatst naar de Laadweg tegenover Da-Xin.

Er komt verlichting die beter past bij het dorpse karakter van Noordbarge. Er komt veel nieuw groen: over de hele lengte een nieuwe beukenhaag. Bij kruisingen en bij de entrees komt nieuwe beplanting. Op enkele plaatsen worden linden en dennen geplant. Op de kruising met de Nieuw-Amsterdamsestraat komt een veld met een bloemenmengsel.

Bij de jaarvergadering werden door bezorgde buurtbewoners nog vragen gesteld over mogelijke verkeersoverlast bij de afslag naar de Stroetweg. Ouders die kinderen halen en brengen kunnen verkeershinder veroorzaken. Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft contact opgenomen met Harry Drenthe, directeur van Vrije School ‘De Stroeten’. Hij deelt mee dat als er klachten uit de buurt komen over ouders die zich niet aan de met hen gemaakte afspraken houden, hij de ouders aanspreekt. Verder meldt hij: 

“Wat de verkeershinder betreft, een aantal suggesties die zijn gedaan worden al toegepast: de Stroetweg is bij halen en brengen éénrichtingsverkeer. Dit wordt met alle (nieuwe) ouders gecommuniceerd. Samen met twee medewerkers van de gemeente Emmen (Henk Hobers en nog iemand) is tijdens het brengen ’s ochtends geobserveerd. Reden was dat er door buurtbewoner(s) was aangegeven dat het druk was bij brengen/halen. Beide mannen kwamen tot de conclusie dat de drukte van het verkeer niet anders is dan bij andere basisscholen en dat het volgens hen beheersbaar is. Het betreft een kort deel van de dag. We hebben een aparte ingang gemaakt voor de fietsen, zodat zij niet over de Stroetweg hoeven. Veel meer dan dit kan er aan de verkeersstroom niet worden gedaan.” 

1 gedachte over “Reconstructie Ermerweg; een update”

  1. Jan de Vin

    Laten we in ieder geval de uitbreiding tegenhouden. de afspraak was bij aanvang van de school 50- tot 60 leerlingen
    er is niets van terecht gekomen. Deze school communiceert ook niet je moet alles achteraf horen ze gaan gewoon hun eigen gang.
    Ook zou een betere controle op 30 km en het telefoneren onder het rijden meer aandacht moeten krijgen. Deze school zegt op te komen voor de natuur en alles wat ermee samenhangt, kletspraat, de leerlingen worden met de auto gebracht uit Duitsland-Roden-Zuidwolde-Wachtum. Het is niet meer van deze tijd.

Reacties zijn gesloten.