Plannen voor Windenergie bij de N34

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge is door de gemeente Emmen geïnformeerd over het besluit van B&W om door te gaan met de ontwikkeling van windenergie bij de N34. Het besluit is inmiddels ook te zien bij de officiële bekendmakingen van de gemeente Emmen en ligt zes weken ter inzage, voor het behandeld gaat worden in de gemeenteraad.

Dit besluit is een vervolg op de aankondiging in april, dat mogelijk één van de twee nog geplande windparken in de gemeente Emmen niet door hoefde te gaan, omdat elders in Drenthe al meer dan de daar geplande capaciteit is gerealiseerd. De twee nog geplande locaties in de gemeente Emmen zijn de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum en de locatie N34. B&W heeft nu dus besloten om niet door te gaan met de locatie bij Barger Compascuum en wel met de locatie bij de N34. Het gaat om een aantal windmolens aan de oostkant van de N34 in de buurt van de Heirweg en de Blikveldweg, en aan de westkant van de N34 bij de vroegere benzinepomp en parkeerplaats, met andere woorden globaal tussen Westenesch en Diphoorn.

Hieronder vindt u de brief die we van de gemeente hebben ontvangen en de onderbouwing van de keuze van B&W.

De informatie en de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is te vinden via de officiële bekendmakingen (Gemeenteblad 2023, 502021 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)).

De ter inzage legging en de periode waar zienswijzen kunnen worden ingediend duurt tot en met 5 januari a.s. Door deze informatie op onze website te publiceren wil het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge alle Noordbargers de mogelijkheid geven zich te informeren en eventueel hun zienswijze in te dienen.

Als u een zienswijze indient stelt het bestuur het op prijs daarvan een kopie te ontvangen.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge.

Omslagfoto: gemeente Emmen (https://gemeente.emmen.nl/windenergie)