Plannen voor de Dordsestraat en een deel van de Noordbargerstraat

Op dinsdagavond 11 april was er een inloopavond bij Hotel ten Cate. Het ging over de plannen van de gemeente voor een reconstructie van de Dordsestraat en het deel van de Noordbargerstraat ten oosten van de Hondsrugweg, dus het stuk bij de Boni en de Lidl. De riolering moet vervangen worden, dat is voor de gemeente aanleiding om ook de verkeerssituatie aan te pakken.

Aanwonenden waren uitgenodigd, maar niet het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge. Maar na een tip op de avond zelf lukte het een bestuurslid (tevens redactielid) toch nog even langs te gaan. 

Hij hoorde van verkeerskundigen van de gemeente dat twee kruisingen in de Dordsestraat omgebouwd gaan worden tot een zogenaamd voorrangsplein, namelijk die met de Emmalaan / Eerste Bokslootweg en die met de Noordbargerstraat / Wilhelminastraat. Een voorrangsplein is hetzelfde als kortgeleden bij Winkelcentrum Angelslo is aangelegd: de Dordsestraat krijgt voorrang op een soort ovale rotondes, en verkeer uit de zijwegen moet maar op die rotondes zien te komen. Dit zonder stoplichten. Op basis van verkeerssimulaties beweert de gemeente dat de doorstroming in de nieuwe situatie beter gaat worden dan nu, ook als je uit een zijstraat komt, waar je nu vaak lang voor het stoplicht moet wachten.

Het voorrangsplein in Angelslo

Het deel van de Noordbargerstraat tussen Dordsestraat en Hondsrugweg komt er net zo uit te zien als de Wilhelminastraat nu: auto’s en fietsen samen op een vrij smalle rijbaan, met trottoirs en groen aan beide zijden. Volgens de gemeente minder steen, dus mooier en groener en beter voor milieu en waterhuishouding. Ervaringen in de Wilhelminastraat leren dat automobilisten hun snelheid gaan aanpassen aan de fietsers en dat de situatie veiliger wordt dan nu.

Bezoekers van de avond konden hun mening schriftelijk indienen. Het bestuurslid van Plaatselijk Belang heeft de volgende punten opgeschreven: 
• twijfel of de verkeerspleinen wel een verbetering zijn, want in Angelslo loopt het op dat plein ook niet zo lekker.
• Maak van de Noordbargerstraat geen Wilhelminastraat, want met de vele auto’s die naar de Lidl gaan wordt het gevaarlijk voor de fietsers, zoals Wilhelminastraat dat nu ook is.
• Rare zaak dat Plaatselijk Belang Noordbarge niet was uitgenodigd.

De gemeente heeft toegezegd serieus met alle opmerkingen om te gaan. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.