Plannen Cloeckshof, Noordbargerstraat 88

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge kreeg onderstaand bericht van de gemeente Emmen. Het bestuur wil dit graag delen met alle Noordbargers.

Als u vindt dat u belanghebbende bent, en wilt reageren op dit plan kunt u uw zienswijze naar de gemeente sturen, via de aangegeven route.
Het bestuur van PBNB stelt het in dat geval op prijs een kopie te ontvangen van uw ingediende zienswijze.

Het bestuur van PBNB

Ontwerp wijzigingsplan ‘Emmen, Noordbargerstraat 88’

Van woensdag 2 november tot en met dinsdag 13 december kunt u het ontwerp wijzgingsplan ‘Emmen, Noordbargerstraat 88’ (identificatienummer  ‘NL.IMRO.0114.2022039-W501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerp wijzigingsplan kunt u ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Het plan zorgt ervoor dat aan de Noordbargerstraat 88 de bestemming wordt gewijzigd naar regulier wonen. Het is de bedoeling dat de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning. Het gehele perceel wordt omgezet naar wonen – voormalig agrarische bebouwing. Het zuidelijk deel van de kavel met de bedrijfswoning zal worden afgesplitst van het noordelijk deel met de kapschuur en de agrarische grond.

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde periode kan iemand die belang heeft bij dit besluit zijn zienswijze schriftelijk  of digitaal opsturen naar burgemeester en wethouders van Emmen Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan  Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 279928-2022. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Als u nog vragen heeft over de procedure kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Marloes Cantrijn
Juridisch Planoloog

Gemeente Emmen
Team ROW
06 50 09 82 29