Oudpapier container stopt

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft besloten om per eind december te stoppen met de oud papier container op de hoek van de Noordbargerstraat en de Hooggoorns. Dit heeft te maken met de dalende opbrengst die weer een gevolg is van de hogere kosten bij het bedrijf dat de container haalt en brengt, maar ook met de rotzooi die we regelmatig aantreffen in en bij de container, die weer zorgt voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
We gaan wel door met de inzamelingsacties op elke eerste zaterdag van de maand,  behalve in augustus.
Daarom vragen we alle Noordbargers om het oud papier te bundelen en te bewaren tot de eerste zaterdag van de maand en dan om 9 uur ‘s ochtends bij de straat te zetten.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge