Ontwikkelingen Bestemmingsplan locatie voormalig Terracollege

Ontwikkelingen rond het Bestemmingsplan voor de locatie van het voormalig Terracollege

Voor het terrein waar eerder het Terra College stond aan de Noordbargerstraat / Middenstraat / Scheperstraat is door projectontwikkelaars Peter van Dijk en BEMOG een plan ontwikkeld voor de bouw van 12 vrijstaande huizen.
In april 2022 is het Ontwerp Bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt gepubliceerd door de gemeente.
Bijna een jaar eerder, in juni 2021 had het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge een Voorontwerp voor dit Bestemmingsplan ter inzage ontvangen van de Gemeente Emmen.
Beide keren is dit door het bestuur van Plaatselijk Belang doorgegeven via deze website.

In juli 2021 heeft het bestuur van PBNB, in overleg met een aantal aanwonenden, een reactie op het Voorontwerp Bestemmingsplan gestuurd naar de gemeente. Het bestuur heeft daarin gesteld, verheugd te zijn dat de bestemming van het gebied gewijzigd wordt in de bestemming “wonen”. Het bestuur heeft ook gesteld dat het zich zorgen maakt over de verwachte toename van het autoverkeer over de Scheperstraat en door de wijk Noordbarge. Daarom is voorgesteld het autoverkeer naar de nieuwe woningen niet te leiden door de Scheperstraat , maar langs de andere kant, via de bestaande weg naar de ingang van het parkeerterrein van het Wachttorengenootschap. Natuurlijk is er niets mis met fiets- en wandelverkeer door de Scheperstraat van en naar de nieuwe huizen.

In het in april dit jaar gepubliceerde Ontwerp Bestemmingsplan bleek de ontsluiting voor autoverkeer nog steeds via de Scheperstraat te zijn gepland. In de bijbehorende Nota van Beantwoording wordt gesteld dat het aantal verkeersbewegingen in de nieuwe situatie (wonen) niet gaat toenemen ten opzichte van de huidige bestemming (onderwijs), dat een klein stukje van de Scheperstraat wordt “opgewaardeerd” en dat de voorgestelde ontsluiting kwalitatief gezien het meest optimaal is.

Omdat het bestuur van Plaatselijk Belang en de omwonenden niet overtuigd zijn door deze argumenten, en omdat door de gemeente vastgehouden wordt aan een eerder standpunt zonder verder overleg, is door het bestuur en een groep aanwonenden gereageerd op het Ontwerp Bestemmingsplan via zienswijzen.
In en door het bestuur ingediende zienswijze spreken we weer ons ongenoegen uit over de gekozen ontsluitingsroute voor autoverkeer via de Scheperstraat. Een soortgelijke zienswijze is door een groep van 12 omwonenden ingediend.
In een andere zienswijze spreekt het bestuur uit ontevreden te zijn over de werkwijze van de gemeente: er is geen enkel overleg geweest in  de periode  tussen Voorontwerp en Ontwerp Bestemmingsplan.
 
Op woensdag 13 juli 2022 heeft er een gesprek plaatsgevonden over dit onderwerp tussen de wethouders Otter en van der Weide, de projectontwikkelaars, en een vertegenwoordiging van het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge.
In dit gesprek verdedigden de wethouders de gevolgde procedure (zonder overleg) met argumenten als “we doen het altijd zo” en “er kan niet over elk bezwaar overlegd worden”.
De keuze voor de ontsluiting via de Scheperstraat werd door de wethouders verdedigd met het argument dat zo de nieuwe bewoners zich meer betrokken voelen bij Noordbarge en zij en hun bezoekers door een mooiere route binnenkomen. Bovendien zou de verkeersdrukte in de Scheperstraat nog steeds minder blijven dan in de tijd van het Terra College, en zou het ongemak door verbreding van het eerste deel verminderd worden.
Volgens het bestuur is “bij Noordbarge horen” evengoed mogelijk als er alleen een fietsroute door de Scheperstraat gaat, en is vermindering van verkeer over een authentieke keienweg als de Scheperstraat altijd van belang. De geplande verbreding en bijbehorende aanpassing zal een deel van de authenticiteit wegnemen. 
Dit gesprek liep onbevredigend voor het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge, en nog meer voor de aanwonenden die wij als bestuur vertegenwoordigen.
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft inmiddels een aantal gemeenteraadsleden op de hoogte gesteld van de zienswijzen en het verloop van het gesprek met de wethouders. De raadsleden zijn gevraagd de meningen en de belangen van de Noordbargers mee te laten wegen in hun besluit over dit Ontwerp Bestemmingsplan. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die hierover beslist.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge,
Sikko Boelema, secretaris