Ontwikkeling van het voormalig Terra terrein

Op de jaarvergadering van 17 november 2023 heeft Projectontwikkelaar Peter van Dijk zijn plannen gepresenteerd voor de ontwikkeling van het terrein waar vroeger het MBO van het Terra stond aan de Noordbargerstraat.

In een eerder plan was het de bedoeling op het gehele terrein 12 huizen te plaatsen. In het nieuwe plan komen langs de Scheperstraat 3 woningen. Het gebied daarachter, tussen deze woningen en het gebied wat nu van de Jehova’s is, zal worden verkocht aan de Jehova’s. Dit deel beslaat ongeveer de helft van het oppervlak van het Terra terrein, en daarop komen volgens het plan 30 appartementen voor de Jehova’s.

Wij hebben als bestuur van Plaatselijk Belang op deze plannen gereageerd, ook na het horen van een aantal Noordbargers op en na de jaarvergadering. Onze reactie is te vinden in de bijlage.

Samengevat komt het erop neer dat het bestuur instemt met de bouw van de drie huizen langs de Scheperstraat. In het nieuwe plan wordt de verkeersdruk op de Scheperstraat een stuk minder dan in het oude plan waar de ontsluiting voor twaalf huizen via de Scheperstraat zou gaan.

Het bestuur is minder gelukkig met de overname van een groot deel van de grond door de Jehova’s, omdat het nu al grote terrein van de Jehova’s voor andere Noordbargers gesloten is en de participatie van de bewoners van het complex in het dorp Noordbarge zeer beperkt.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge.