Nieuwsbrief HC 2-2019

download hier de pdf versie

Noordbarge viert feest, het nieuwe boek komt uit…

Het boek: ‘Noordbarge, het verhaal van zien bewoners’ wordt definitief op zaterdagmiddag 12 oktober 2019 in Hotel Ten Cate gepresenteerd. Dat is op de tweede zaterdag van de maand oktober. Vele jaren hebben we op die dag onze inloopdagen georganiseerd. De historisch commissie is volop bezig met de voorbereidingen. Voor de commissie mag het één grote feestdag worden. Meer dan twaalf jaar hebben we aan dit boek gewerkt. We kunnen wel zeggen dat geen Noordbarger aan onze aandacht is ontglipt. Maar ook dankzij de inbreng van velen uit Noordbarge en ver daar buiten, wordt het een boek van ons allemaal. De inloopdagen was een gouden greep. Op deze wijze zijn veel Noordbargers hernieuwd bij elkaar gekomen. En ja, dan komen de verhalen vanzelf. De mooiste staan in het boek. In de afgelopen jaren zijn vele betrokken Noordbargers ons ontvallen. Wat hadden we die er nog graag bij gehad. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Zonder iemand te kort te willen doen, gaan onze gedachten nog vaak uit naar Hendrik Garming. Wij noemden hem ons geweten. Dit geweten zag veel van zijn kennis in dit boek opgenomen. In de tweede week van juni ontvangen onze donateurs, de bewoners in Noordbarge en andere belangstellenden een brief om zich in te schrijven voor één of meer boeken. Deze kunnen tijdens of na de presentatie worden afgehaald. Daarnaast wordt het boek bij de lokale boekhandel te koop aangeboden. Het boek gaat 24,90 euro kosten. Tijdens de Stoetbakkendag op 15 juni 2019 kunt u ook bij Geesje Gerrits – bij onze eigen kraam – uw belangstelling voor één of meer boeken kenbaar maken. Het staat u natuurlijk ook vrij telefonisch of per email uw boekbestelling al vast door te geven. Dat kan bij de commissieleden: Geesje Gerrits: (0591 640263 – geesjeenharm@hetnet.nl) of Henk Jeurink (0591 626728 – henk.jeurink@ziggo.nl). Vertraging bij de bouw van de Terra in Noordbarge In het Nieuwsblad van het Noorden van 28 mei jl. schreef hun journalist Jan Willem Horstman dat door een archeologisch onderzoek door het Archeologisch Adviesbureau RAAP uit Drachten de bouw van de nieuwe Terra vertraging zou oplopen. Voor de bouwers en de directie van de school is dat minder leuk. Voor de Historische Commissie Noordbarge is dat het tegenovergestelde. In 1979 werd op dit terrein de Lagere Agrarische School (LAS) onder architectuur van Wim Germain uit Assen opgeleverd. Deze school heeft jarenlang gefunctioneerd als de grote huiskamer van Noordbarge. Voor die tijd woonden de familie Wiggers/Alberts hier. “Leentje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan” In Noordbarge kennen we daar een variant op. “Wel wet waor Willem Wiggers woont”. Nu Willem Wiggers woonde op de huidige bouwplaats aan de Huizingsbrinkweg. De boerderij waar de familie Strating/Garming in de negentiende eeuw woonde, is in het midden van de negentiende eeuw afgebroken en vervangen door een voor die tijd moderne boerderij met een in de gevel opgenomen baander. Deze boerderij werd tot afbraak in 1978 als laatste bewoond door Geertje Alberts-Wiggers. Voor die tijd stonden hier twee Saksische boerderijen met een onderschoor.

Vertraging bij de bouw van de Terra in Noordbarge

In het Nieuwsblad van het Noorden van 28 mei jl. schreef hun journalist Jan Willem Horstman dat door een archeologisch onderzoek door het Archeologisch Adviesbureau RAAP uit Drachten de bouw van de nieuwe Terra vertraging zou oplopen. Voor de bouwers en de directie van de school is dat minder leuk. Voor de Historische Commissie Noordbarge is dat het tegenovergestelde. In 1979 werd op dit terrein de Lagere Agrarische School (LAS) onder architectuur van Wim Germain uit Assen opgeleverd. Deze school heeft jarenlang gefunctioneerd als de grote huiskamer van Noordbarge. Voor die tijd woonden de familie Wiggers/Alberts hier. “Leentje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan” In Noordbarge kennen we daar een variant op. “Wel wet waor Willem Wiggers woont”. Nu Willem Wiggers woonde op de huidige bouwplaats aan de Huizingsbrinkweg. De boerderij waar de familie Strating/Garming in de negentiende eeuw woonde, is in het midden van de negentiende eeuw afgebroken en vervangen door een voor die tijd moderne boerderij met een in de gevel opgenomen baander. Deze boerderij werd tot afbraak in 1978 als laatste bewoond door Geertje Alberts-Wiggers. Voor die tijd stonden hier twee Saksische boerderijen met een onderschoor.

Deze bebouwing stond dichter op de straat (voor de boerderij van Wiggers).Deze plek en zijn bebouwing stond bekend als de Stratingehof. Deze naam heeft te maken met de eeuwenlange bewoningsgeschiedenis door vele leden van de familie Strating. De laatste mannelijke nazaat uit deze familie was Luchien Strating. Hij kreeg vijf kinderen. Zijn oudste zoon Hindrik (1846-1910) bleef vrijgezel en hij ging inwonen bij zijn jongere broer Klaas (1852-1895) op Erica. Klaas was in deze veenkolonie vervener/ molenaar. Eeme Strating en Berend Garming namen vanaf 1832 het familiebedrijf van de Stratings over. Dinsdag 28 mei 2019 hebben we kort gesproken met projectleider Janneke Hielkema van RAAP. Na twee dagen veldwerk zijn al duidelijk de donker getinte sporen van de oude Stratingehof in de richting van het kleine boompje te zien. De meer donkere bodem onder is de plek van de boerderij van Willem Wiggers. Jammer dat de bouwketen van Brands Bouw staan waar ze nu staan. Want hier stond in 1832 een kleinere oude boerderij van Lukte Frieling zien Jongs. Maar misschien kan hier tijdens de oplevering nog even na worden gekeken door RAAP.

Tenslotte

Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, stelt u zich dan gerust in verbinding met onze commissieleden Geesje Gerrits [0591 640263] of Henk Jeurink [o591-626728]. Bij Geesje kunt U ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge”. Onze nieuwe bankrekening is: NL96 ABNA 0252623207.