Nieuwsbrief HC Q4 2017

Historische Commissie Noordbarge

Nieuwsbrief jaargang 2017 nummer 4 – secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823 KE Emmen – 0591-626728 – henk.jeurink@ziggo.nl – www.noordbarge.info  – historische commissie  – bankrekening: NL96 ABNA 0252623207

Inloopdag 2017
Op zaterdag 14 oktober werd onze inloopdag gehouden. Dit keer stond een deel van Urk (westzijde van het Oranjekanaal) op het programma. De powerpointpresentatie had de titel “Urk veraandert”. Ruim tachtig deel-nemers hebben een fijne dag beleefd. De hele dag was er belangstelling voor de meegebrachte en aangeboden foto’s van de commissie. Anno van Dijken heeft de meegebrachte foto’s gescand. De inbreng was deze keer ruim 30 bestanden. De tocht met de paardentram van de Eekwal werd zeer op prijs gesteld. De presentatie en zang van eigengemaakte liedjes door Jan de Vin viel ook weer prima in de smaak. Ook de dames en de ene heer van de catering hebben enorm bij-gedragen aan het welslagen van deze dag. Onder deel foto-inbreng

Herinneringen
Noordbarge ligt in Drenthe en daar kon het ook spoken. Mijn vader was het oudste kleinkind. Hij werd geboren in 1912. Hij mocht geregeld met zijn opa en ootie van de vaort mee op visite bij één van hun broers of zusters. In deze familie had hij drie oom Jannen. Oom-Jan Egberts de kleermaker uit de Zandsteeg. Oom-Jan Weerman uit de bocht bij Braams en oom Jan-Kootstra over de brug aan de Ermerweg. Bij de laatste oom-Jan woonde ook hun vrijgezelle oudste zoon Auke in huis. De kamer was schaars verlicht en Auke trakteerde zijn neef steevast op de meest griezelige spookverhalen. Als ze naar huis gingen dan hield de kleine Henk Jeurink zijn opa stevig bij de hand. Achter alle bosjes zag hij spoken. Dat waren nog eens tijden. Tegenwoordig pak je je smartphone en binnen de kortst mogelijk keer krijg je spoken in allerlei gedaanten te zien.

Vroeger was met elkaar praten de meeste voorkomende communicatie. Arbeiders waren vaak verder van huis aan het werk. De boeren hadden thuis genoeg te doen. In de wintermaanden zochten ze elkaar op um te proten. Dan waren het de gewone jongens die wisten hoe je met de boot vanaf Kampen via Amsterdam in de graslanden van Noord-Holland kwam. Op de terugweg in de hoofdstad hield je de ene hand op de portemonnee en de andere op het mes. Zo met elkaar konden de Noordbarger jongens de hele wereld aan. Voor en na het werk in het veen gingen sommige jonge kerels bij de wegen in Duitsland werken. Recklinghausen in het Ruhrgebied kenden ze als hun broekzak. Sommige hebben zelfs de straat voor de fabriek van de firma F. Herder in Solingen aangelegd. Dat jaar hadden ze allemaal een nieuwe F. Herder rechtsstreeks van de fabriek. Vast stond dat ze met Groot Emder Markt allemaal terug in Emmen waren. Dan werd er gevierd en gefeest. In april en september vond deze jaarmarkt plaats. Naast de vee- en eiermarkt werd er die dag ook een paardenmarkt gehouden. De kermis vond plaats op de Kooikerskamp (nu parkeerterrein aan de Vreding). De meeste gewone mensen kwamen oorspronkelijk uit de Graftschaft. De Duitse taal was voor hen loopieswark. Uit mijn jeugd in de jaren vijftig herinner ik mij dat we als kwajongens elkaar aan de boom vastbonden. Dat gebeurde in het najaar als het vroeger donker werd. De strijd ging altijd tussen jongens uit Darp en Urk. De boom op het kleine brinkie aan de Scheperstraat was het strijdtoneel als Urk zich het sterkste voelde. Die keer dat ik meedeed kwam Eb Scholten er over toe. Hij verweet ons oerdriften en probeerde ons met elkaar te verzoenen. Eb was zijn roeping toen nog misgelopen. Want binnen de kortst mogelijke tijd hadden de beide met elkaar strijdende partijen elkaar gevonden in het vastbinden van de grote verzoener Eb Scholten. Noch een Urker noch een Darper stak een poot voor Eb uit. Hij heeft meer dan een half uur aan die boom achter de baander van Gebbegien gestaan. We zijn met de laatste loodjes in het boek bezig. Graag aanvullingen op deze herinneringen. Het boek wordt er alleen maar mooier door…

Tenslotte Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge”. De HC Noordbarge heeft nu een eigen bankrekening, waardoor misverstanden in het betalingsverkeer tussen de donateurs van de HC en leden van PB vermeden worden. Onze nieuwe bankrekening is: NL96 ABNA 0252623207 ten name van PB Noordbarge.

 

Prettige Kerst en een gelukkig 2018