Nieuwsbrief HC Q3 2018

In memoriam Hendrik Garming Bzn
De Historische Commissie Noordbarge werd in het voorjaar van 2004 opgericht. Hendrik Garming van de “Cloeckshof” in Noordbarge behoorde bij de grote groep mensen, die toen door het toenmalige bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge werden gevraagd om zitting te nemen in deze commissie. Dat was goed gezien door voornoemd bestuur van PB Noordbarge. In Hendrik was een groot deel van de geschiedenis van Noordbarge verpersoonlijkt. Hij wist alles over Noordbarge. Hendrik had iets met zijn dorp, hij fungeerde in de boekbespreking ook vaak als het geweten. Er werd ook naar hem geluisterd. Ook had hij grote belangstelling voor de mensen uit Noordbarge. De laatste jaren ging het bergafwaarts met zijn gezondheid. Om te herstellen werd hij enkele maanden in verzorgingshuis “Hendrik Kok” in Rolde opgenomen. Hendrik droeg dat lot zoals dat op zijn pad kwam. Aan menig bezoeker bij “Hendrik de Kok” liet hij echter doorschemeren dat terug naar Noordbarge zijn uiteindelijke doel was. Dat heeft hij gelukkig nog bereikt. Maar Hendrik is niet weer de oude geworden. Bij de herdenking op 10 april was hij nog in ons midden. Het zou zijn laatste herdenking worden. De laatste weken bracht hij in de ziekenboeg van “De Holdert” en in het “Scheperziekenhuis” door. In het Scheper-ziekenhuis is hij op 6 september 2018 overleden. Onder grote belangstelling werd op 12 september 2018 in het crematorium aan de Meerdijk in Emmen afscheid genomen van Hendrik Garming Bzn.

Hendrik Garming werd op 15 februari 1933 als jongste kind van Berend Garming en Grietje Koops op de “Cloeckshof” geboren. Hendrik ging naar school Russchen en de ULO. In zijn jonge jaren heeft hij enkele jaren bij zijn zuster Jantje en zijn zwager Reinder Speelman in Eexterveen gewerkt en ingewoond. In 1966 trouwde Hendrik met Gezientje Knegtering uit Zuidbarge. Vanaf 15 maart 1978 zijn Hendrik, Gezientje en hun beide kinderen Ina en Bert op de ‘Cloeckshof’ gaan wonen. Hendrik was vanaf zijn trouwen boer op de hof van zijn schoonvader aan de Zuidbargerbargerstraat 42 in Zuidbarge. Op die boerderij werden ook hun beide kinderen geboren. Hendrik was vaak te vinden bij de kapschuur van Huizing aan de Oude Zuid-bargerstraat. Hier stonden zijn machines. Hij bewerkte in die jaren 75 ha gemeten maat. Hendrik bezocht de Landbouwwinterschool in Emmen. Hier werden de toekomstige boeren de theoretische en praktische kanten van het vak bijgebracht. Op één van de excursies van deze school werd een bezoek gebracht aan het grootschalige omploegen van 1,60 meter hoge veengrond.Hendrik zag bovenstaande ‘Mammoet’ –een kolossale diepteploeg van de firma Wilhelm Ottomeyer- in werking. Aan weerszijden van het te bewerken perceel stond een locomobiel. De ene locomobiel trok het grote gevaarte naar de ene kant en andere terug naar de ander kant. Hendrik zat bij dat bezoek op de grote mammoetploeg. Hij beleefde de dag van zijn leven.

De weg naar het nieuwe boek is vol hindernissen
Begin dit jaar was de HC Noordbarge vol optimisme. Het leek erop dat het lang verwachte boek in oktober zou kunnen worden gepresenteerd. De uitgever liet van een gedeelte van het boek een drukopzet maken. En wat bleek; het zou een boek van rond achthonderd pagina’s worden. Dat was een keer zo dik als waarop de commissie had gerekend. Dat heeft niet alleen invloed op de prijs maar ook op de leesbaarheid. Samen met de uitgever werd besloten een schrapfase in te lassen. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. En geloof ons het valt niet mee om in teksten, die ons dierbaar zijn geworden, te gaan schrappen. Van de andere kant staan er soms ook teksten in die van te veel uitleg getuigen en die indirect niet met ons dierbare Noordbarge te maken hebben. Ervaren schrijvers hebben ons verzekerd dat schrappen weliswaar zeer doet, maar dat het altijd nog heeft geleid tot kwaliteitsverbetering. Naast de schrapfase is er ook veel werk gaan zitten in het zoeken naar geschikte foto’s. Die handeling is intussen afgerond met als resultaat betere en mooiere foto’s. De eerste uitwerkingen van het boek zijn veelbelovend. De foto’s en ook de teksten zien er prachtig uit. Naar het zich nu laat aanzien kan het boek in het voorjaar van 2019 worden gepresenteerd. In de nieuwsbrief van december 2018 maken we de precieze datum van de boekpresentatie bekend. Dit najaar houden we vanwege de drukke werkzaam-heden aan het boek geen inloopdag op de tweede zaterdag van oktober.

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met onze commissieleden Geesje Gerrits [0591 640263] of Henk Jeurink [o591-626728]. Bij Geesje kunt U ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge”. Onze nieuwe bankrekening is: NL96 ABNA 0252623207.