Nieuwsbrief HC Q3 2017

Nieuwsbrief Historische Commissie Noordbarge

nieuwsbrief jaargang 2017 nummer 3, oplage 140, secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823 KE Emmen – 0591-626728 – henk.jeurink@ziggo.nl – www.noordbarge.info  – historische commissie  bankrekening: NL85ABNA 0502842180

Inloopdag 2017

De Historische Commissie is in 2008 begonnen met het organiseren van inIoopdagen. De laatste jaren is de opzet nogal veranderd. De inloopdag van 2017 wordt op zaterdag 14 oktober in het AOC Terra aan de Huizingsbrinkweg 9 in Noordbarge gehouden. Dit jaar doen we de noordzijde van de Ermerweg vanaf de brug over het Oranjekanaal tot aan de Klinkmolenbrug en alle adressen aan de Bargerkampenweg. Mensen die in dit deel van Noordbarge hebben gewoond of wonen worden rechtstreeks uitgenodigd. In de ochtenduren gaan we als commissie met deze mensen praten en proberen we mooie verhalen boven tafel te krijgen. Ook maken we van de presentatie een boekwerk. De informatie in deze boekwerken helpt ons enorm bij het schrijven aan het boek.

Bargerkampen
Dit deel van Noordbarge maakte eeuwenlang deel uit van de veldgronden van Noordbarge. Hier graasde de schaapskudde van Noordbarge. De eerste verandering in het veld (waren markegronden) was de aanmaak van nieuwe landbouwgronden. Deze gronden kregen in Noordbarge  de naam ‘De Nijkampen’. De officiële naam werd Bargerkampen. Aan deze benaming werd eind jaren dertig van de vorige eeuw de straatnaam Bargerkampenweg ontleend. In het midden van de negentiende eeuw werd het Oranjekanaal gegraven. Dat heeft gezorgd voor tal van ontwikkelingen langs dat kanaal en op het heideveld. Bijna gelijktijdig werden de markegronden verdeeld onder de eigenerfde boeren. Omdat deze gronden minder geschikt waren voor landbouw, begonnen de boeren sommige gronden van de markescheiding te bebossen. Pas in de jaren twintig van de afgelopen eeuw zorgde Staatsbosbeheer voor een meer planmatige aanleg van het Noordbargerbos. Over deze ontwikkelingen maar ook over de bewoners van de Bargerkampen valt veel te vertellen.

Ermerweg
Het huidige tracé van de Ermerweg is pas bij de aanleg van het Oranjekanaal tot stand gekomen. Voor die tijd liepen er meerdere karresporen over het heideveld naar Erm en Sleen. Bij de aanleg van ‘de kunstweg’ tussen Noordbarge en Erm werden aan weerskanten Amerikaanse eiken geplant. In de herfst was dat een prachtig gezicht. Bij de verbreding van de Ermerweg en de paralelwegen op Urk in de jaren vijftig werden deze bomen jammer genoeg gekapt. Ook over de bewoners langs dit deel van de Ermerweg valt veel te vertellen. Waarom is bv. de eerste boerderij van Lammert Mennik aan de vroegere Heirweg en niet aan de latere Ermerweg gebouwd. Dat doen we uit de doeken. Wie kent niet de beetje mensenschuwe broers Stegen in hun huisje in het bosje naast de huidige NAM-locatie. Maar ook het boswachtershuis, waar de grootvader van Arjen Robben heeft gewoond, wordt niet vergeten.

De inloopdag bestaat uit twee delen. ’s Morgens van 10.00-12.00 uur beginnen we met de inbreng van oude foto’s. U begrijpt dat we als HC graag onze collectie willen vervolmaken. Dus op zoek in kamnetten en kasten naar oude foto’s van Noordbargers en dorpskiekjes. Naast het bekijken van elkaars foto’s bestaat er ook gelegenheid de foto’s te laten scannen. Het tweede deel van de inloopdag duurt van 13.00-17.00 uur. Om 13.00 uur beginnen we met de fotopresentatie. Na de presentatie gaan we in groepjes een wandeling door een deel van het besproken dorpsdeel maken. Voor sommige deelnemers is een wandeling tot achter in de Bargerkampenweg te ver. Voor hen maar ook voor andere belangstellenden rijdt die dag de Paardentram van de Eekwal. De leden van de commissie krijgen deze middag bij de rondleiding hulp van (oud)bewoners. Ze draaien ook mee in de voorbereiding. Na afloop is er nog tijd voor een gezellig afzakkertje. Voor een natje en droogje wordt de gehele dag gezorgd. Tussen de middag kunnen tegen kostprijs broodjes met soep worden gekocht. Graag opgeven tot en met dinsdag 6 oktober bij Geesje Gerrits (0591-640263 of geesjeenharm@hetnet.nl). Belangstellenden voor de tocht met de Paardentram worden verzocht zich tijdens de inloopdag bij de infotafel of voor die tijd bij Geesje Gerrits op te geven.

Tot ziens op zaterdag 14 oktober 2017 in de kantine van het AOC Terra, Huizingsbrinkweg 9, 7812 BK Emmen

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge”.