Nieuwsbrief HC Q2 2017

Nieuwsbrief Historische Commissie Noordbarge

nieuwsbrief jaargang 2017 nummer 2, oplage 140, secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823 KE Emmen – 0591-626728 – henk.jeurink@ziggo.nl – www.noordbarge.info  – historische commissie bankrekening: NL85ABNA 0502842180

Het kloppend hart van Noordbarge…
Noordbarge mag zich gelukkig prijzen met Geert Braam. Hij werd in 1899 geboren aan de latere Binnenweg 1. Geert was de derde zoon van Freek Braam en Geessien Hoving. Geert was huisschilder van beroep. Maar bovenal kon hij heel verdienstelijk fotograferen. In de collectie van de HC Noordbarge bevinden zich prachtige foto’s van zijn hand. Geert was een broer van Jan Braam. Later verhuisde het gezin van Freek Braam naar de Oude Zuidbargerstraat. Daar dreven ze jaren achtereen hun over de hele wereld bekende klompenwinkeltje. De foto van de haven van Noordbarge is ook van Geert. We schatten in dat deze foto omstreeks 1925 is gemaakt. Denkend aan Noordbarge komen veel mensen al snel uit bij een boerendorp. Maar dan doe je Noordbarge te kort. Na het gereedkomen van het Oranjekanaal in 1858 trok Noordbarge bijzondere mensen aan. Het vervoer en de handel over water werd populair en zorgde voor nieuwe ontwikkelingen. Zo werd Noordbarge de thuishaven van vele beurtschippers. Dat werd niet alleen vanuit het particuliere initiatief gestimuleerd. De Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij kocht in erfpacht uit te geven grond voor deze ontwikkelingen. Geert Braam heeft dat mooi op de gevoelige plaat vastgelegd. Links het brede jaagpad en rechts de zeilschepen en de turfbulten. Het was er altijd een drukte van jewelste. Volgens ons was op deze foto de haven in zondagsrust.

Daar hield men zich in de tijd nog aan. Links van het jaagpad vestigde zich rond 1900 het gezin van Jan Eising uit Benneveld. Jan werd in Noordbarge beurtschipper. Hij liet het huidige huis aan de Siebrandsweg 1 bouwen. Achterin zit nog altijd de stal waar zijn paarden ’s nachts verbleven na een zware tocht scheepsjagen naar Assen v.v. Maar ook de uit Smilde afkomstige familie Kootstra waren beurtschippers. Ze woonden generaties lang in de onlangs afgebroken boerderij direct over de brug. In het huis naast Da Xin woonde de familie Boekhoud. Ze hadden ook een beurtschipperij. Ze hadden die overgenomen van Cornelis Sennema. In de jaren twintig van de vorige eeuw begon Klaas Harms Sr. in het huis van Jan Eising de laatste beurtschipperij op Assen. Hij deed dat met financiële steun van Sennema. Later werd de beurtschipperij omgezet in een transportbedrijf. Dat is meer gebeurd in Noordbarge. Het is ook een verklaring voor de aanwezigheid van diverse ondernemingen op het gebied van vervoer en transport. Rechts op de foto achter de turfbulten staat de boerderij van Jan Eiting. Hij ligt wat verscholen achter forse eiken. Daarnaast richting de brug staat de latere oude woning van Hendrik Karsten. In die jaren zaten Hendrik en Jennechien nog op het café annex winkelbedrijf. Overdag was Hendrik wisselloper bij de Groningerbank. In de goed zichtbare woning woonde Johannes van Wieren. Hij vertrok later naar één van 14 gemeentewoningen aan de Dordsestraat. Het pand achter de melkfabriek moet de woning van Ab Weerman (Pongen-Ab) zijn. In die jaren stond rond die woning nog niet veel beplanting. Een raadsel blijft de beplanting aan weerzijden van het Oranjekanaal. Die is bepaald niet oud te noemen. Ons is verteld dat dat met het verdiepen van het Oranjekanaal heeft te maken. In het kanaalpand Zuidbarge-Sluisvier was geregeld onvoldoende water. Dat werd opgelost door het vervallen van Sluis IV en het uitdiepen van dit kanaalpand. Het zand werd op de dijk gestort en daardoor zijn die nu ook hoger. Sindsdien worden de kanaaldijken langs dit deel van het Oranjekanaal ’t Stört genoemd. Historie blijft een leuke bezigheid.

Stoetbakken 2017
Op 16 en 17 juni vindt weer het jaarlijks terugkerende Stoetbakken in Noordbarge plaats Jaarlijks trekt dit gezellige evenement honderden mensen uit Noordbarge en omgeving. Op de brink in Noord-barge staat een stoetbakoven, die één keer per jaar speciaal voor dit evenement wordt warm gestookt om broden te bakken. Ambachtelijke geuren spreiden zich over de brink. Ze zijn moeilijk te weerstaan. Een markt voor regionale producten, aangevuld met oude ambachten en een vlooienmarkt. Voor de inwoners van Noordbarge is er een jaarlijkse tweekamp tussen beide kanten van het Oranjekanaal. In deze tweekamp wordt met verve gestreden om de Urk-Darp bokaal. Rond de brink vinden het hele weekend een groot aantal activiteiten plaats, startend op vrijdagavond. Activiteiten zijn er voor jong en oud. Tevens zal het geheel op beide dagen omlijst worden door diverse bands / muziekgroepen. De HC Noordbarge heeft twee kramen. Voor bruine bonen en voor het winnen van nieuwe donateurs. Bij de bruine bonen wordt de HC weer liefderijk geholpen door vrijwilligers.

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge”.