Nieuwsbrief HC Q1 2018

Het boek over Noordbarge nadert zijn voltooiing

Het boek over Noordbarge nadert zijn voltooiing
De Historische Commissie is bezig met de laatste loodjes. Hier en daar moet er nog iets worden aangevuld. Soms zijn teksten zo oud, dat ze moeten worden geactualiseerd. De commissie krijgt steeds meer greep op de materie. De bewoningsgeschiedenis staat centraal in het nieuwe boek. Dat moet meer zijn dan het weergeven van data over genealogie. De kunst is om ook beelden over bewoners op te roepen. Natuurlijk zijn foto’s daarbij heel belangrijk. Maar één foto van Folkert en Roel Potgieter zegt nog niet alles. Folkert zat ook vol streken en hij had altijd wel wat. Dat hebben we ook beschreven. Het wordt een boek waarover gesproken gaat worden. Ook een boek dat je er graag bijhaalt als iemand uit Noordbarge je te binnen schiet en je kent niet meer alle feiten. Daarin wil dit boek vooral  voorzien. Een eerste gesprek met een uitgever is al geweest. Hij is nu druk bezig met het uitrekenen van de kostprijs. De commissie is blij dat we zover zijn.

Historische overwegingen
De laatste weken zijn we bezig met het beschrijven van de Zandsteeg. Dat is toch wel een bijzonder gebied. Daar woonden en werkten veel zakenlui. Maar dit stuk van Noordbarge oefent ook aan-trekkingskracht op rentenierende landbouwers uit bv. Oranjedorp uit. In de Zandsteeg was de gemeente begonnen met het geven van Nb-nummers aan de huizen. Omstreeks 1925 werd er bij de gemeente op aangedrongen om met straatnamen te gaan werken. Vooral vanuit het zakenleven bestond deze behoefte. De postbestelling werd voor hun dagelijkse werk steeds belangrijker. Vermoedelijk werd om die reden in 1925 de straatnaam Zandsteeg door de raad vastgesteld. In 1928 volgde een nieuw raadsbesluit. De gemeente was vergeten om aan te geven van waar tot waar straten liepen. Besloten werd dat de Zandsteeg van de Coöperatie tot de bocht bij bakkerij annex café Jipping (thans Sanders Schilderwerken bv. en Hotel Ten Cate). Van de gelegen-heid om hun pand op de  straat-naam Zandsteeg te adresseren werd erg weinig gebruik gemaakt. Vooral de oorspronkelijke Noord-bargers bleven hun Nb-nummer trouw. De Coöperatie, de Vee-voederfabriek van Bouwsema/ Alberts, meerdere zakenlui en enkele bewoners maakten hier wel gebruik van. Maar in 1938 kwam er in één klap een eind aan de straatnaam Zandsteeg. Het gemeentebestuur besloot na een aanvankelijk voorstel voor Noordbargerstraat om deze straatnaam te veranderen in Burgerweg. Geen enkele bewoner had iets met deze peper-en-zout-naam. Tijdens de oprichting van de buurtvereniging “De Zandsteeg” werd besloten om in een adres aan de raad met een andere straatnaam te komen. Harm Louissen, de nieuwe secretaris, moest dat in een brief verwoorden. Het bestuur vond dat in aansluiting op de Wilhelminastraat voor de Zandsteeg voor Prins Bernhardstraat moest worden gekozen. Het gemeentebestuur wist niet hoe snel ze daar op moest reageren. Daar werd afwijzend op beschikt. En dus werd het aanvankelijke voorstel Noordbargerstraat van de brug bij Café Hendrik Karsten (zie foto) tot aan de Coöperatie gehandhaafd. In dat besluit lag ook besloten dat de plaats Emmen in het vervolg begon bij de Wilhelminastraat en dat de Zandsteeg weer bij Noordbarge hoorde. Of het snelle afwijzen van de Prins Bernhardstraat toen al met zijn latere strapatsen te maken had wordt betwijfeld. Eens vertrouwde Jantje Jonkers-Derks ons toe dat Jan Kuper hun  lèste naober richting Emmen was. Met dit raadsbesluit werd dat onbewust ook weer rechtgezet.

De Zandsteeg is nog altijd een bijzonder deel van Noordbarge. Ze kwamen vanuit allerlei delen van Drenthe en sommigen zijn uitgevlogen over de gehele wereld. In contacten kwamen we er steeds achter dat ze allemaal nog warme gevoelens hebben als we het over de Zandsteeg begonnen. Er was niemand die zich afvroeg waarover gaat dat dan wel. Maar we gaan u niet openbaren welke mooie verhalen we allemaal binnen hebben gekregen. Dat vindt u in het boek terug dat u dit najaar kunt aanschaffen.

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge”. De HC Noordbarge heeft nu een eigen bankrekening, waardoor misverstanden in het betalingsverkeer tussen de donateurs van de HC en leden van PB vermeden worden. De donateurs ontvangen deze keer hun rekening over 2017-2018. We verzoeken u om de daarin gevraagde bijdrage voor 1 mei aanstaande over te maken. Onze nieuwe bankrekening is: NL96 ABNA 0252623207.