Nieuwsbrief HC Q1 2016

Nieuwsbrief Historische Commissie Noordbarge

nieuwsbrief jaargang 2016 nummer 1, oplage 140 – secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823 KE Emmen – 0591-626728 – www.noordbarge.info  – historische commissie  bankrekening: NL85ABNA 0502842180

Inleiding
Tijdens de commissievergadering van 19 januari 2016 is Harrie Gerrits teruggetreden als voorzitter van de HC Noordbarge. Harrie heeft dit werk 12 jaar gedaan. De Historische Commissie is in het begin van 2004 opgericht. Het gehoor van Harrie wordt minder. Het wordt steeds moeilijker om dat te combineren met het optimaal functioneren als voorzitter. Harrie wordt van harte bedankt voor zijn nimmer aflatende inzet voor onze commissie. Harrie blijft lid van de HC Noordbarge.

Drijvende kracht Hendrik de Vries 1968

Als opvolger is Ab Engbers gekozen. Ab doet al enige jaren mee. De tekst over school III is van zijn hand. Hij is afgelopen jaar toegetreden tot de commissie en sinds kort doet hij mee in de schrijfgroep. Ab Engbers woont vooraan de Bargerkampenweg. Hij is geboren en getogen in Klazienaveen. Ab heeft op allerlei manieren zijn sporen in het openbaar onderwijs bij de gemeente Emmen verdiend. De HC Noordbarge is ingenomen met de bereidheid van Ab Engbers om onze nieuwe voorzitter te worden.

Toneel in Noordbarge
De laatste jaren verzorgt Toneelgroep Noordbarge weer voorstellingen in het dorp waar het ooit is begonnen. Op zaterdag 19 maart 2016 is het weer zover. Opgevoerd wordt het blijspel ‘Hoe Jannegie Jan wordt’, een blijspel in 2 bedrijven van Hendrik de Vries. De toneeluitvoering vindt plaats in het Terra College aan de Huizingsbrinkweg. Het is een activiteit van PB Noordbarge. De kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Toneelspelers Noordbarge 1935 V.l.n.r. zittend Henk Jeurink, Margien Staal, meester Russchen, Jantje Karsten en Willem Pepping.

De toneelgroep Noordbarge heeft een eigen website en is ook op facebook te vinden. Volgens hun website is de toneelgroep in 1937 opgericht. De boerderij van Harm Pepping bij de Siebrandsbrug was één van de zeventien panden, die bij de bevrijding is afgebrand. Alle spullen van de toneelgroep, waaronder ook de notulen, zijn in vlammen opgegaan. Na de oorlog werd er weer begonnen met toneelspelen met bekende spelers, zoals Henny Hindriks en Hendrik de Vries. Er werd jaarlijks ongeveer 25 tot 30 keer opgetreden. Veel stukken waren van de schrijver Bart Veenstra (Bart Haddering) uit Gasselternijveen en later van Hendrik de Vries uit Noordbarge. Hendrik de Vries van de Kruisstraat was een drijvende kracht van de toneelgroep.

De laatste jaren werden enkele stukken van Herman van der A uit Roswinkel gespeeld. Later regisseerde Arend Takens uit Exloo de toneelgroep. Hij schreef ook toneelstukken. In het toneelseizoen ’08-’09 werd ‘De tamme kastanje’ van zijn hand gespeeld. Met dit stuk oogstte de groep veel succes. Per seizoen wordt ongeveer 15 keer opgetreden. Er wordt in Drents dialect gespeeld. De Toneelgroep Noordbarge zoekt nog nieuwe spelers. Wordt het weer tijd voor mensen uit Noordbarge om mee te gaan doen? Opgeven bij Sandra Moddemeijer 0591-858522 of 06-22671172.

Al voor 1937 werd er toneelgespeeld in Noordbarge. In het boek ‘Emmen, het groot vreugdeoord’ van Sis Hoek wordt vermeld dat in het jaar 1919 een jongerenvereniging werd opgericht. Onduidelijk is welke activiteiten deze vereniging met de waarschijnlijke naam ‘Ontwikkeling’ aan de dag legden. Volgens de Emmer Courant hebben ze in 1921 en 1922 toneeluitvoeringen verzorgd. In de tweede helft van de jaren twintig werd meester A. Russchen hoofd van school III. Meester Russchen, maar vooral zijn echtgenote juffrouw Russchen, hebben het culturele leven in Noordbarge naar een hoger plan gebracht. In 1926 in januari en in februari waren er maar liefst vier toneeluitvoeringen van Nut & Genoegen uit Noordbarge. In die jaren had men een uitvoering voor gehuwden en een paar dagen later voor ongehuwden. De café’s van H. Karsten en H. de Lange in de Wihelminastraat waren de plaatsen waar het allemaal gebeurde. In 1928 gunde N.E.G. café Jipping het gelag. Tussendoor was juffrouw Russchen in de weer met haar kinderkoor ‘Jong Leven’. Ook zij luisterden hun uitvoeringen met kleine schetsjes op. Links een foto van een toneelspelers uit 1935. Met succes werd het stuk ‘Soort bij Soort’ opgevoerd. Omstreeks 1938 werd de zang- en toneelvereniging ‘Excelsior’ opgericht. In 1940 tijdens de mobli-satie verzorgde Toneelvereniging Noordbarge een geslaagde toneeluitvoering voor de soldaten. Ergens moet Nut & Genoegen een andere naam hebben gekregen of opgeheven zijn. Mijn vader zei eens dat ze vaak toneelspeelden voor de leden van de Coöperatie. Tijdens de terugrit zongen ze toen het lied: ‘Stun in de kraant, stun in de kraant, Mans Aorends hef zien piele verbraand, enz.’ Dat ging meester Russchen veel te ver, vooral stoorde hem het meezingen van de dames. Hij is toen per direct als regisseur opgestapt. Of dat iets met het verdwijnen van N.E.G. te maken heeft, zal wel altijd in nevelen gehuld blijven.

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge”. Denkt u nog even aan het voldoen van uw donatie voor 2016