Nieuwsbrief HC Q2 2016

Nieuwsbrief Historische Commissie Noordbarge

nieuwsbrief jaargang 2016 nummer 2, oplage 140 – secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823 KE Emmen – 0591-626728 – www.noordbarge.info  > historische commissie  bankrekening: NL85ABNA 0502842180

Stoetbakkendag
Evenals voorgaande jaren doet de HC Noordbarge weer mee aan de Stoetbakkendag op 11 juni 2016. U vindt ons aan de brink nabij de splitsing van de Middenstraat/Huizings-brinkweg, vlakbij de stoetoven. De HC Noordbarge en haar vrijwilligers verzorgen ook weer de bruine bonen met spek. Dat gebeurt allemaal in een dubbele kraam op deze plek. Dit jaar stellen we een deel van de kraam beschikbaar voor de Werkgroep Duofietsen Noordbarge. Ze geven voorlichting over hun initiatief. Zij zijn op zoek naar deelnemers en vrijwilligers. De Duofiets kan ook worden bewonderd. De initiatiefnemers zijn Annie Boels; Ireen Waalkens, Thea te Nuyl; Harmannus Euving en Klaas van der Meulen.

 De Huizingsbrink
De langste straat in Noordbarge is de Huizingsbrinkweg. Deze straat is genoemd naar de Huizingsbrink. Deze brink ligt voor een deel ingesloten tussen de Huizings-brinkweg en de OudeHuizingsbrink Noordbarge 1930 Zuidbarger-straat. Voor de aanleg van de woonwijk Bargeres heette deze weg de Zuidbargerstraat. Logisch want deze weg verbond Noord-barge immers met Zuidbarge. In de jaren vijftig is de Zuidbargerstraat haaks op de in die jaren geasfalt-eerde Noordbargerstraat aangesloten. Daarvoor werd de Huizingsbrink doorsneden. De hoog opgaande beplanting voor de boerderij van de eigenerfde boerenfamilie Huizing (nu Oude Zuidbargerstraat 1) behoorde oorspronkelijk bij de Huizingsbrink. Dat is ruimtelijk nog duidelijk waarneembaar. Bovenstaande foto van deze brink dateert uit 1930.

De familie Huizing heeft tot 1879 aan de zuidkant van de grote brink in Noordbarge gewoond. In het Haarstedenregister van 1692 wordt deze hof als ‘Klauws’ aangeduid. “Klauws is bevoren een keutersplaats geweest maar hebbende nu Drie peerden” Vanaf die jaren hebben op deze hof onafgebroken afstammelingen van de familie Huising(e), later Huizing, gewoond. De nieuwe boerderij aan de latere Oude Zuidbargerstraat 1 werd opgeleverd in 1879. Bij de hoofdingang bevinden zich twee stenen met inscriptie. Links staat H.H. met daaronder 18 en op de rechter steen staat E.S. met daaronder 79. De letters/cijfers staan voor Hendrik Huizing en Engeltien Schirring en het bouwjaar 1879. De totale bouwkosten [inclusief de kapschuur en de hooischuur] bedroegen in dat jaar ƒ 850,00. Deze kosten werden gedekt door een legaat van ƒ 2000,00 en een Bijbeltje voor Hendrikje Volkers [echtgenote van Hindrik Huising]. Haar moeder Ida Volkers had deze legaat verdient als dank voor bewezen diensten als huishoudster in Amsterdam tegen het eind van de 18e eeuw. De hooischuur werd verplaatst vanuit het Duitse Emlichheim [Emmelkamp]. In 1879 heeft Hendrik Huizing Noordbarge Henni Huizing 1925 tot 2015Azn. (1852-1935) een deel van de brink beplant met Amerikaanse eiken. In 1919 heeft dezelfde Hendrik Huizing samen met fietsenmaker de Jonge nog een rij inlandse eiken aan de rand van de brink geplant. In datzelfde jaar is het gedeelte voor de boerderij met rode beuken beplant. Deze bomen gaven aanzien. De jongste dochter Henni (1925) van Albert Huizing en Lammechien Dekker moest, voordat ze naar school ging, de beuken water geven. Dat deze beuken er nu nog in volle glorie staan danken we aan de niet aflatende zorg van Henni Huizing. Henni vertelde ons later dat ze dat werk eigenlijk maar ‘verschrikkelijk’ vond. Maar opa Huizing had geen mededogen. Als de beuken een verlepte indruk maakten dan moest Henni van haar opa opdraven.

Inloopdag 2016
Op zaterdag 8 oktober wordt onze inloopdag gehouden. De laatste jaren worden zoveel mogelijk bewoners en oud-bewoners bij de buurt betrokken, die aan de beurt is. Ook wordt de presentatie vastgelegd in een boekwerkje. In 2008 zijn we begonnen met de Baxhoek/Hoge Loo. Toen gebeurde dat nog niet zo intensief. Vandaar dat de commissie besloten heeft om deze buurt nog een keer op het programma te zetten. Mochten er onder u nu al mensen die zich hier voor op willen geven, dan kan dat. U kunt zich in verbinding stellen met Henk Jeurink. Dit deel van Noordbarge is niet alleen heel oud maar ook heel bijzonder. Hier werd jarenlang het paasvuur in de brand gestoken. Maar ook de Romeinen hebben hier gewoond en lieten bijzonder voorwerpen achter. Bomenplanter Hendrik Huizing is verant-woordelijk voor het nog aanwezige eikenbosje op ’t Loo.

 Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge”.