Nieuwsbrief HC 4-2022

Nieuwsbrief jaargang 2022 nummer 4
Secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823KE Emmen
06 25186205 – hendrik.jeurink@gmail.com
www. noordbarge info – bankrekening hc noordbarge: NL ABNA 0252623207

Redactioneel

De nieuwsbrief is deze keer iets langer dan u van ons gewend bent. Deze keer heeft Jan de Vin de redactie in zijn geheel voor zijn rekening genomen.

Inloopmiddag Stadsboerderij ’t Nije Hoff Noordbarge

Het was een drukte van belang op zaterdag 8 oktober in de Stadsboerderij van de gebroeders Nijhoff. De Historische Commissie Noordbarge mocht zo’n 50 gasten verwelkomen. Na de koffie en de cake presenteerde Henk Jeurink een dia presentatie over de historie van de familie Nijhoff. De groep werd daarna verdeeld in 2 groepen die een rondleiding door het moderne bedrijf kregen. Men was onder de indruk van de manier waarop hier veeteelt wordt gehouden in een tijd waarin de landbouw en veeteelt onder zeer grote druk staan. Als muzikaal intermezzo zongen Mientje en Jan de Vin oude schoolliedjes wat bij iedereen het gevoel de schooltijd van vroeger even terug bracht. Na de borrel en hapjes aangeboden door de Historische Commissie ging iedereen met een goed gevoel naar huis

Ruzie met de Hannoveranen

Het gebied van de Boermarke Noord- en Zuidbarge liep tot Emmer- Compascuum met als grens het riviertje de Runde. Het gebied aan de overkant van de Runde, Emmer Compascuum, behoorde tot de Boermarke Emmen – Westennesch. Betreffende dit gebied waren er in 1784 afspraken gemaakt dat de Hannoveranen ook hier hun schapen mochten weiden, de Boermarken waren met tegenzin akkoord gegaan met deze afspraak.
De boermarke Noord- en Zuidbarge hadden langs de Runde een strook van 7 km met de allerbeste weidegrond. Ieder jaar wanneer de Runde door zware regenval buiten zijn oevers was getreden bleef er een laag zware slib achter dat een uitstekende voedingsbodem was voor het malse gras dit hier in het voorjaar groeide. De Noord- en Zuidbarger boeren waren trots op dit stuk weidegrond want het was gezond voer voor het jongvee om ziektes te voorkomen. De kudde werd bewaakt door een zgn. biestheer die in een hut op het veld verbleef. De laatste biestheer was J. Lanting. De Hannoveranen in het bijzonder uit Hebelermeer, een dorp vlak over de grens bij Zwartemeer, keken met afgunst naar deze strook weidegrond. Dit was nog eens wat anders dan die schrale grond waar zij hun schapen mochten weiden. Het gebeurde dan ook regelmatig dat men ongevraagd de Runde overstak om hun kudde hier te laten grazen dit tot grote woede van de Barger boeren.

Op een zekere dag in het voorjaar waren de Barger boeren in het veld langs de Runde. Tot hun grote woede treffen ze hier een grote kudde schapen aan van de Hebelemeersen. “wij nimt ze te graozen” klonk het eensgezind en de kudde met zo’n 1000 schapen werd in beslag genomen en richting Noordbarge gedreven, men had hun scheper op de vlucht gejaagd. Toen de kudde enige uren op de Noordbargerbrink had gestaan opgepast door enige jongens uit het dorp, kwam plotseling een grote troep Hannoveranen gewapend met stokken, hooivorken en blaffende honden op de Noordbargerbrink af om de schapen terug te eisen. De jongens riepen de hulp in van de Bargerboeren en binnen een mum was heel Noordbarge op de been. De Hannoveranen waren al met de kudde buiten Noordbarge op weg terug.

De overmacht van Noordbarge was groot dat men op de vlucht sloeg met achterlating van de kudde. De Barger boeren eisten een gulden per schaap betalen voordat de kudde vrij werd gegeven. En aldus geschiedde…

Ten slotte

Mocht U betreffende Noordbarge nog iets in Uw bezit hebben wat U kwijt wilt, stelt U zich dan gerust in verbinding met onze commissieleden Geesje Gerrits (0591 640263) of met Henk Jeurink (06 25186205).De boeken ‘Speulkwartier ‘ en ’60 jaar bevrijding Noordbarge’ zijn intussen te koop voor maar 10 € per stuk. Telefonisch te bestellen bij Lien Harms (0591 611799) en Geesje Gerrits. Bij Geesje kunt U ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders en de CD ‘Daor bij de brug’ van Jan de Vin.