Nieuwsbrief HC 4-2020

Verkoop boek “Speulkwartier”

In de deze flyer treft u alle informatie over de verkoop van dit boek op 11 en 12 december 2020.

De Stroeten

Een veel gestelde vraag in Noordbarge is, waar komt de naam Stroeten vandaan. In Noordbarge kennen we de Stroetweg/Stroetenhof/De Stroeten (vrije school). De omschrijving van Stroeten in de Drentse Encyclopedie is: “Moerassig land met struiken en hoog opgaande bomen vaak in de nabijheid van een plas of beekje (in het Drents stroompie).” De Stroeten behoren tot het beekdallandschap van de Sleenerstroom. De Noordbarger Stroeten bestonden hoofdzakelijk uit hooilanden (gruunlanden). Ze lagen aan de westkant van het Oranjekanaal tussen de Huizingsbrinkweg en de toenmalige Spoorbrugweg (nog vroeger Zuidbarger Oude Dijk). Deze weg vormde ooit de enige verbinding tussen Zuidbarge en Erm. Thans is deze zandweg nog goed te zien aan de noordzijde van de stadsboerderij ’t Nije Hoff van de gebroeders Nijhoff en in het Noordbargerbos zelf. Later werd in dit gebied ook koren verbouwd. Op het stoppelland zaaiden de boeren hun stoppelknollen. De stoppelknollen en het loof werden gebruikt voor veevoer.

As de stoppelknollen van het laand of mussen in de Stroeten dan vreug Jacob Eising an de kwaojongs oet het Steegie (Stroet- weg) of ze wollen hölpen met knollen trekken. Een dubbeltien de bult was het tarief waorveur ze an’t wark gungen. Het was zwaor en smerig wark op het natte laand. Jacob kwam nao verloop van tied eem’n het wark controleren en zee tot de kwaojongs ”Dat bint jao schietbulties, ze moet hoger ”. Ze keken Jacob an en tegelieks reupen ze in koor vieftien cent. Jacob gung akkoord. Na zo’n twintig bulten hadden ze het wal zien. Nat en verkleumd kwamen ze in hoes, maor ze hadden die dag een mooi zakcentie verdiend. En ’s aoms pien in de buuk van het knollen eten. Maor meer dan iens bliekt ok hier weer dat een boer altied het underste oet de kan wil hebben.

De kavels werden gescheiden door houtwallen. Bij de zomerdag stond er ook koren op het land. Van de wal af naar beneden tussen de korenvelden. Een fantastische plek voor de jeugd voor een eerste ontluikende liefde. Ook planten als Wilgenroosje– Robertskruid–Salomonszegel–Kleefkruid vond je er. Tegenover de Stroetweg liep een zandweggetje naar de Stroeten, een deel hiervan is nog terug te vinden aan het begin van de Asserbrink. De jeugd ging er slootjespringen en kwam vaak met een nat pak thuis. Brummels plukken deed de jeugd hier ook, wat waren ze lekker. De afwatering in dit gebied gebeurde door het stroompie de Oude Delft. Dit stroompie onktsprong in de omgeving van de Ruinerbrink in de Bargeres. De naam Delft vinden we nu terug in de nieuwe woonwijk de Delftlanden. Er is daar zelfs een straat met de naam Oude Delft. Het stroompie de Oude Delft mondde bij Loeksham ( Wilhelmsoord ) uit in de Sleenerstroom. In de Noordbarger Stroeten komen we de namen tegen van Hooistroet / Nieuwe Stroet/ Grote Stroet en Voorste en Achterste Stroet.

Kaartje van Anne Post. Anne verstaat de kunst om kaarten uit verschillende periodes over elkaar te leggen. We kunnen zien dat de Oude Delft ergens in de Ruinerbrink ontsprong.

In de jaren 1971 tot 1985 werd op de gronden van de Stroeten een deel van de nieuwe wijk Bargeres gebouwd. Op dit moment is er sprake van veroudering van de wijk en zijn er plannen om de wijk anders in te richten, men spreekt van revitalisering oftewel nieuw leven inblazen. Een groep bewoners heeft een prijs gewonnen met een ontwerp onder de naam ‘Gevonden Landschap’. Bewoners, gemeente Emmen, Domesta, woningstichtingen Lefier en Domesta, waterschap de Vechtstromen werken hierin samen. Oude bomenwallen moeten beter zichtbaar worden en ook de afwatering krijgt de nodige aandacht. Overloopvijvers dienen te verdwijnen. Ze zijn niet goed voor gezondheid en milieu. Een nieuw aan te leggen stroompie, onder de naam Oude Delft dient, weer voor de afwatering te gaan zorgen. Het is allemaal te mooi om waar te zijn, de geschiedenis herhaalt zich.


Doorkijk in de Stroeten

Wij wensen u een prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar