Nieuwsbrief HC 3-2024

      HC Noordbarge

Nieuwsbrief jaargang 2024 nummer 3
Secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823KE Emmen
06 25186205 – hendrik.jeurink@gmail.com
www.noordbarge.info – bankrekening hc noordbarge: NL96ABNA0252623207

Stoetbakken 2024

Op een dolle stier blijven zitten

Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van het Stoetbakken. Dit artikeltje is geschreven door Henk Jeurink. De redactie van de Website had hun redactielid Henk dat gevraagd. Zodoende toog hij afgelopen vrijdag 31 mei naar zijn geboortedorp. De vrijdagavond wordt tegenwoordig gebruikt voor een feest voor de dorpelingen en de vele mensen die Noordbarge een warm hart toedragen. Want niet alleen dorpelingen, maar ook mensen die bijv. hun levenspartner hier hebben gevonden, ontkomen niet aan de charme van deze warm meevoelende bevolking. De weergoden waren de bewoners en de bezoekers op deze prachtige zuidflank van de Hondsrug zoals gewoonlijk weer gunstig gezind. Sinds 2011organiseert de Stoetbakken Commissie onder bezielende leiding van de in Noordbarge geboren Gerrit Kiers dit grote evenement. Twee jaar was er geen Stoetbakken geweest. Toen gooide corona roet in het eten. Op het avondprogramma stonden spelletjes en ook werd de nog altijd stil sluimerende vete tussen Darp en Urk nieuw leven in geblazen. Zolang mogelijk op een in het ronddraaiende stier blijven zitten zorgde voor veel hilariteit. Er waren ruim honderd mensen op dit eerste onderdeel van het feest afgekomen. Dat stemde tot grote tevredenheid. Maar ook de leeftijd van het publiek, twintigers-dertigers en veertigers geven vertrouwen in de toekomst van dit belangrijke dorpsfeest in Noordbarge. Terloops nog even bij Gerrit Kiers geïnformeerd hoe het verder met het Stoetbakken gaat. Zoals bekend was het voor een groot deel van de commissieleden de laatste keer. Maar er hadden zich alle nieuwe mensen gemeld. Dat sterkt mijn vertrouwen in de toekomst van het Stoetbakken.
De volgende dag op 1 juni was een groot deel van de bevolking al vroeg weer op het feestterrein te vinden. Ze schaarden zich met zijn allen achter de lange tafels in en buiten de tent. Buiten op de tafels lagen al heerlijk ambachtelijk gebakken ronde stoeten. De bakkers op de brink waren druk in de weer om hun oven op gang te brengen. Deze broodmaaltijd werd de bevolking aangeboden door Plaatselijk Belang Noordbarge [PBNB]. Rond de kramen begon er reuring te komen. Sommige apparatuur moest op gang worden gebracht. Soms gaat dat gepaard met mankementen en blijkt niet iedereen evenveel verstand van elektriciteit te hebben. Rond tien uur heette voorzitter Gerrit Kiers alle deelnemers welkom en kon het Stoetbakkenfeest beginnen. Iedereen had er zin in.

Intermezzo [extra nieuwsbrief van de HC Noordbarge]

V.l.n.r. Henk Knip – Jan Boer – Gerrit Kiers – Erna de Jonge

Bijzondere gebeurtenis was de aanbieding van een extra nieuwsbrief van de Historische Commissie Noordbarge. Twee nieuwe leden van deze commissie Henk Knip en Jan Boer, beiden wonend in Noordbarge,
hadden de afgelopen maanden de geschiedenis van het Stoetbakken uitvoerig beschreven. Zoiets wordt in de wereld van de geschiedschrijving een verdieping van de historie genoemd. Vanzelfsprekend moest de bekendmaking ervan op deze dag plaatsvinden. Daarvoor kwamen rond half elf de huidige voorzitter van PBNB Erna de Jonge en de voorzitter van de Stoetbakkencommissie Gerrit Kiers bij elkaar voor de oven waarin de stoeten op traditionele wijze werden gebakken. De voorzitter van de HC Ab Engbers vertelde iets over de betekenis zijn commissie. Daarna vertelde Henk Knip hoe alles in zijn werk was gegaan. Tevens bedankte hij de geïnterviewden voor hun medewerking. Daarna overhandigden de beide schrijvers hun werkstukken aan de beide voorzitters. Uit hun reacties vernamen wij dat de beide Noordbarger prominenten blij waren met dit initiatief van de HC Noordbarge. De HC Noordbarge zal er voor zorgen dat dit werkstuk eveneens bij hun bijna 150 donateurs komt. Ook wordt het verhaal van het Stoetbakken op de website van PBNB geplaatst.


Stoetbakken 2024 [vervolg]

Annie Boels veertig jaar stoetverkopen

Vanaf het begin van het Stoetbakken was Annie Boels de vaste verkoopster van de stoeten. Annie is geknipt voor dat werk. Maar ook Pita van der Laan weet van wanten. Annie loopt al een tijdje rond om een punt achter haar carrière als stoetverkoopster te zetten. Maar voorzichtig liet ze zich ontvallen dat het haar ook dit jaar weer zo goed was bevallen, dat ze er misschien nog wel een jaartje aan vast gaat knopen. Dat is plezierig voor Pita van der Laan. Want we mogen wel zeggen dat Annie en Pita een twee-eenheid zijn.

Zet nog maar even door Annie…

Het weer bleef zijn best doen en het werd steeds gezelliger
in Noordbarge. De drukste momenten waren tussen 11.00-12.30 uur. Maar tussen twee en drie uur was het ook gezellig druk op de markt. De HC Noordbarge was om 11.00 uur al door haar knieperties heen. De gehele dag werden er volop bruune bonen met spek afgezet. Ze waren ook weer verrukkelijk. Iedereen had een goede omzet en de terrassen waren overvol. Zelfs de grote vrachtwagen van Latour kwam er nog aan te pas. In Noordbarge zijn ze goed van eten en drinken. Daar gaven ze weer volop blijk van op zaterdag 1 juni 2024. De foto’s zijn van onze hoffotograaf Henk Zwols.

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben wat u kwijt wil, dan graag contact opnemen met onze commissieleden Geesje Gerrits [0591 640263] of Henk Jeurink [06 25186205]. Bij Geesje kunt u ook terecht voor alle attributen die de HC Noordbarge in de loop van de tijd heeft uitgegeven. De HC wil nog steeds graag in het bezit komen van de mailadressen van haar donateurs. Dat stelt ons in staat om meer digitaal verkeer met u op gang te brengen. Bovendien scheelt dat portokosten. Geesje Gerrits [geesjeenharm@hetnet.nl] of Lien Harms [lharms@home.nl] nemen graag uw mailadres in ontvangst.

Plaats een reactie