Nieuwsbrief HC 3-2023

Nieuwsbrief jaargang 2023 nummer 3
Secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823KE Emmen
06 25186205 – hendrik.jeurink@gmail.com
www.noordbarge.info – bankrekening hc noordbarge: NL96ABNA0252623207

Redactioneel
De Stoetbakkendag 2023 ligt alweer ruim twee maanden achter ons. Die dag was het ouderwets zomerweer. Later moesten we het vaak doen met veel regen. We hebben die dag nog enkele nieuwe donateurs kunnen inschrijven. De bruine bonen met spek waren allemaal uitverkocht. Daar was de HC erg tevreden over. Ook de kniepertjes vlogen over de toonbank. Voor twaalf uur waren we die ook al kwijt.

Je bent Emmenaar als…
Onder deze titel verschijnen er op Facebook regelmatig foto’s over Noordbarge in vroegere tijden. Deze site wordt verzorgd door Jan de Klein uit Emmermeer. Jan is de zoon van Derk de Klein. Tussen 1950-1955 woonde Derk de Klein met zijn familie Achter het Kanaal 9. Jan was het derde kind in hun gezin.

Laatst plaatste Jan de Klein deze foto van rond 1900 op zijn site. Duidelijk zichtbaar is het schoolhek van de bijzondere school op de hoek van de Zuid- en Noordbargerstraat. Tussen deze beide wegen mondde de in 1938 naar de Huizingsbrink genoemde weg op de Noordbargerstraat uit. In 190- was Rudolf Herman van Otterloo [* Valburg 1847 – † Emmen 1927] hoofd van de school. Deze foto bevond zich niet in onze collectie. Dankzij Jan de Klein kon deze foto alsnog hieraan worden toegevoegd. Daar zijn we hem zeer dankbaar voor.

Zo vonden we ook bijgaande foto van een brink in Noord- barge. De leeftijd van de foto schatte Jan de Klein op rond 1900. Na onderzoek komen we bij de huidige Middenstraat, de zandweg op de voorgrond, uit. De boerderij werd vroeger bewoond door Jan Scholten (Rooie Jan). Hun huis [huidige adres Het Groene Loo 4] werd omstreeks 1980 afgebroken In het nieuwe huis woont thans de familie Jan Kuilder. De boerderij verderop stond op de hoek van de Oude Zuidbargerstraat en Het Groene Loo. Dit pand was toen geadresseerd op de Zuid-
bargerstraat 4 en 5. De laatste bewoners waren de familie Askes en Pool. We leveren onze onderzoeks- resultaat graag in voor een andere. Denk met ons mee: kom met een andere mening of val ons bij!

Inloopmiddag 14 oktober 2023
Evenals afgelopen jaar beperken we ons qua tijd tot de middag. Plaats van samenkomst is vanaf 13.30 uur in het nieuwe schoolgebouw van Terra Emmen. Dit gebouw staat aan de Huizingsbrinkweg 9 [7812 BK] in het voor ons allen zeer bekende dorp. Deze middag staan korte lezingen over de geschiedenis van de landbouw in al zijn facetten centraal. Lambert Mennik neemt ons mee naar de geschiedenis van de Boermarke van Noord- en Zuidbarge. Tevens gaat hij ons haarfijn uit de doeken doen hoe zijn familie het vergaan is in het Westerveld van Noordbarge.

Oude boerderij familie Menning

In 1902 vestigde Antoon Menning zich op de in 1895 gebouwde boerderij aan de Heirweg tussen Westenesch en Erm. In die tijd was het Noordbargerbos nog niet aangelegd. Lambert vertelt ons wat vijf generaties van Menning tot Mennik op deze gronden zoal klaar hebben gespeeld. Sinds 1995 is Lambert de bezielende voorzitter van de Boermarke van Noord- en Zuidbarge. Deze boerengeschiedenis gaat terug tot in de Middeleeuwen [1300 na Christus]. Het dagelijks bestuur van de Boermarke werd gevormd door de volmachten. Deze mensen hadden veel invloed in hun dorpen. Deze geschiedenis gebruikt Lambert als opmaat naar zijn familie-verhaal over zijn boerenfamilie in het Westerveld. Dit jaar nam de oud-directeur Henk Reuvers afscheid van Terra Emmen. We hebben hem bereid gevonden om iets over de jongste ontwikkeling rond het landbouwonderwijs aan deze school te vertellen. Daarnaast blijft er voldoende tijd over om hernieuwd contact met elkaar te leggen. Ook mogen liefhebbers een korte bezichtiging maken door de prachtige school. Het wordt weer een middag die u niet mag missen.
Graag opgeven tot en met 12 oktober bij Henk Jeurink: te bereiken onder 06 25186205 of hendrik.jeurink@gmail.com

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, graag contact opnemen met onze commissieleden Geesje Gerrits [0591 640263] of Henk Jeurink [06 25186205]. Bij Geesje kunt u ook terecht voor alle attributen die de HC Noordbarge in de loop van de tijd heeft uitgegeven. De HC wil graag in het bezit komen van de mailadressen van haar donateurs. Dat stelt ons in staat om meer digitaal verkeer met u op gang te brengen. Bovendien scheelt dat portokosten. Graag uw mailadres doorgeven aan Geesje Gerrits geesjeenharm@hetnet.nl of Lien Harms lharms@home.nl