Nieuwsbrief HC 3-2021

HC Noordbarge | nieuwsbrief jaargang 2021 nummer 1 | oplage 140
Secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823 KE Emmen
06 25186205 of 0591 626728 – hendrik.jeurink@gmail.com
www.noordbarge.info > historische commissie bankrekening: NL96 ABNA 0252623207

Tegenwoordig lees je regelmatig in de courant dat er iemand honderd jaar is geworden. De burgemeester komt langs met een mooi boeket en de nodige felicitaties. Een mooie foto in het plaatselijke weekblad en dat is het dan wel zo’n beetje. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) vertelt ons dat er in 2021 411 mannen en 2125 vrouwen de leeftijd van 100 jaar zullen bereiken. Tussen nu en 2040 zal dit aantal verviervoudigen.

Hoe ging het vroeger als er in het dorp iemand 100 jaar was geworden. Het was een zeldzaamheid, de mensen werden niet zo oud, en dat was dan ook goed te merken in de gemeenschap. We duiken even in het verleden en gaan terug naar het jaar 1954. Ik herinner mij het nog goed. Opoe Wijnholds (Wienholds), die aan de Ermerweg 126 bij haar dochter en schoonzoon woonde, vierde haar 100ste verjaardag en dat was me wat, het hele dorp liep uit. Al vroeg in de morgen klonken de klanken van het muziekkorps Euterpe door ons dorp en er had zich een menigte mensen verzameld bij de woning van opoe Wijnholds. De burgemeester en echtgenote kwamen op bezoek en namen een prachtig boeket bloemen mee.

Opoe Wijnholds die in Roswinkel was geboren in 1854 als Hindertien Pagters en later met haar man te Nieuw – Dordrecht een boerderij annex café exploiteerden was altijd gekleed in het originele Drentse kostuum. Zo toonde zij zich die feestelijke dag ook aan de bevolking van Noordbarge waar zij door de kleuters van de lagere school, onder leiding van juffrouw Truida Nijhof, werd werd toegezongen. Het gehele dorp was betrokken bij het verjaardagsfeest van opoe Wijnholds. Eigenlijk zouden we in Noordbarge deze traditie bij een honderd jarige in stand moeten houden. Als we de voorspelling van het CBS mogen geloven dan hebben we in de toekomst nog heel wat te feesten.

Opoe Wijnholds in de tuin             
Vijf geslachten Wijnholds met opoe Wijnholds het midden 1854-1956                                            

Inloopdag 2021

De inloopdag die gepland stond op zaterdag 9 oktober 2021 kan geen doorgang vinden vanwege de nu nog geldende coronamaatregelen. De nieuwe datum staat (voorlopig) gepland op zaterdag 23 april 2022.

SPEULKWARTIER

Het boek ”SPEULKWARTIER” de geschiedenis van de lagere school te Noordbarge is nog verkrijgbaar. Het boek is te verkrijgen bij Lien Harms-Jeurink tel. 0591-611799 en Geesje Gerrits-Boels tel. 0591- 640263, de prijs bedraagt 15 Euro.

Historische Commissie Noordbarge