Nieuwsbrief HC 2-2021

HC Noordbarge | nieuwsbrief jaargang 2021 nummer 1 | oplage 140
Secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823 KE Emmen
06 25186205 of 0591 626728 – hendrik.jeurink@gmail.com
www.noordbarge.info > historische commissie bankrekening: NL96 ABNA 0252623207

Waar stond deze boerderij in Noordbarge?
In de eerste nieuwsbrief van 2021 hebben we onze donateurs gevraagd of ze wisten waar deze boerderij in Noordbarge stond. Daar hebben we één reactie van commissielid Harm Gerrits op gekregen. De Historische Commissie vond dat mager. Nu zult u denken. Waar hebben we deze commissie dan eigenlijk voor. Zij moeten zoiets toch bij uitstek weten. Harm denkt dat deze foto in de Baxhoek genomen is, ongeveer ter hoogte van nummer 8, het huis waar Marietje Moes tegenwoordig woont. Voor haar huis en dat van Geert Nijhof liep de afwateringssloot van de Loo naar het Oranjekanaal. Dus moet dit het oude pand van de familie Albert Seubers/Hendrik Dijk zijn. Op dit adres (Baxhoekweg 2) staat tegenwoordig de burgerwoning van Johannes Lohuis en Jantina de Vries. Maar in die tijd stond het oude huis van Koopman ook nog hier. Dat pand belemmerde het doorzicht naar de boerderij van Seubers. De commissie weet het echt niet meer. Ook zijn zij niet meer zeker of dit pand ooit in Noordbarge heeft gestaan. Wie helpt ons uit de droom.

Herdenking bevrijding Noordbarge 10 april 2021
Ook dit jaar had deze herdenking een ingetogen karakter. Er waren kransen en bloemen van de gemeente Emmen, de stichting Bevrijding Emmen, de Historische Commissie Noordbarge, leerlingen van de Meester Vegterschool en enkele particulieren met Poolse familiebanden. Het viel ons op dat de jeugd steeds meer interesse voor herdenken krijgt. Het voorlezen van eigen gemaakte gedichten door leerlingen van de hoogste groep van deze school is daar ook zo’n voorbeeld van. Het was onze voorzitter Ab Engbers die dat met de school heeft geregeld. De Vegterschool heeft aangegeven dat ze het Polen monument wel willen adopteren. Hulde daarvoor.

Harm en Geessien de Lange

Op 2 mei 1911 werd in het gemeentehuis van Emmen het huwelijk voltrokken tussen Harm de Lange en Geesje van Wijhe. Geesje kwam van Holsloot en ze was toen dienstmeisje in Emmen. Harm was arbeider en later ging hij zich toeleggen op de handel in galanterieën. Harm en Geessien kregen 18 kinderen. Er werd verteld dat de laatste kinderen op de zijkant van een bladzij van het trouwboekje zijn bijgeschreven. Zoals wel vaker bij grote gezinnen kon iedereen hier terecht. Hun keuken zat altijd vol. Je kunt gerust stellen dat het bij Harm Plent (bijnaam) het huis van de zoete inval was. Na wat omzwervingen in Oranjedorp, Zuidbarge en de steeg in Westenesch vestigde het gezin van Harm de Lange zich definitief omstreeks 1922 aan de Zuidbargerstraat 2. Hier kwam hun winkeltje en Harm ging met negotie bij de weg lopen. Het was in een tijd dat de sociale voorzieningen nog betuun (schaars) waren. Harm had een bezwaorlijke hoesholding. Zo kon het gebeuren dat iedereen iets bij hem kocht. Zo’n familie werd door de bevolking door deze moeilijke tijd heen geholpen. Maar ook de winkel van Geessien werd niet vergeten. In de jaren zestig moesten we het huis van mijn opoe Jeurink in de Zandsteeg verbouwen. We hebben weken achtereen van de door haar bij Harm Plent gekochte thee en koffie gedronken. Ja, zo zag de wereld in Noordbarge er toen uit. De oudste zoon kreeg de naam van Harm zijn vader Roelof. Deze familie woonde achter de vaort (Achter het Kanaal 8). Roelof werd in de familie oes Roel genoemd. Hij werd in 1912 op Oranjedorp bij de sluis nabij Zuidbarge geboren. Roel was een gezworen kameraad van mijn vader Henk Jeurink en broodventer van de Coöp Geert Staal. In hun jonge jaren hadden ze alle drie een oogje op één van de Benings Vrouwluu. Deze drie vrouwen waren niet onbemiddeld. Ze zagen zich in hun fantasie al getrouwd met één van die dames. Geert Staal had zijn leven naast een van die vrouwluu al uitgetekend. Elke middag door het dorp lopen met een stok met een zilveren knop om hem te steunen. Zover is het nooit gekomen. De Benings Vrouwluu bleven vrijgezel. Roel trouwde met zijn buurmeisje Geertien Scholten van de Huizingsbrinkweg. Op enig moment was er krediet (oppas) bij Geertien in huis. De jongens kregen er lucht van dat Geertien haar ouders op nieuwjaarsvisite moesten. Op enig moment lieten de jongens zich zien en Jans en Geessien zaten mooi bij de kachel. De visite was niet door gegaan. Roel wist zich wel uit deze penibele situatie te redden. Hij zei dat ze vreselijke dorst hadden en of ze een slokje water mochten hebben. Natuurlijk kunnen jullie water krijgen, zei Jans Scholten. Maar ik gleuf d’r niks van dat jullie midden in de winter zo’n dörst hebt. Jullie dachten zeker dat de wichter allèn in hoes waren.

Tenslotte
Het boek Speulkwartier OLS III Noordbarge 1877-1985 (ISBN/EAN 978-90- 831098-0-0) is nu ook in de boekhandel verkrijgbaar. Mensen die dit schitterende boek nog willen aanschaffen, kunnen het ook telefonisch bestellen bij de commissieleden Lien Harms-Jeurink (0591 611799) of Geesje Gerrits (0591 640263). Het boek kost maar 15 euro.
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, stelt u zich dan gerust in verbinding met onze commissieleden Geesje Gerrits [0591 640263] of Henk Jeurink [o591-626728 of 06-25186205]. Bij Geesje kunt U ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge” (€10,00). Denkt u nog even aan het afdragen van uw donatie voor 2021.