Nieuwsbrief HC 1-2020

Klik hier voor pdf versie

Boek “Noordbarge, het verhaal van zien bewoners”

Nog steeds bereiken ons complimenten over het in 2019 verschenen boek over de bewoners van Noordbarge. Elke dag worden er ergens in Nederland passages uit dit boek gelezen. Bij sommige lezers beperkt het zich niet tot lezen alleen. Het boek wordt zelfs bestudeerd. De commissie is heel blij met deze uitkomst. Toen we bezig waren met de opzet van het boek vertelde wijlen Hendrik Garming ons dat hij regelmatig contact had met een oomzegger uit Eexterveen. In zijn jonge jaren had Hendrik lange tijd in die veenkolonie op de boerderij van zijn zwager Reinder Speelman geholpen. Dat was ook de periode waarin de onbegrensde kennis over Noordbarge hem zo nu en dan wel eens in de steek liet. Maar Hendrik kende zijn klassieken en daar hoorde Eexterveen ook bij. Tijdens de vele telefoongesprekken met zijn oomzegger stuitten die twee wel eens op leemten in hun kennis. Dan kwam zowel op de Cloeckshof in Noordbarge als in Eexterveen het boek over deze veenkolonie op tafel. En de leemte in kennis was gauw voorbij. Toen Hendrik ons dit verhaal vertelde was de commissie er helemaal uit. Aan deze voorwaarde moest ons boek ook voldoen. Zo’n boek dient in eerste instantie een naslagwerk te zijn en daar voldoet ‘Noordbarge, het verhaal van zien bewoners’ volledig aan. Ook dit boek bevat ongetwijfeld fouten. Samen kunnen we daar iets aan doen. Vroeger loste een uitgever dat op door bijv. met een losse errata te komen. Een errata is een lijst van fouten/onjuistheden in een boek. Worden er fouten na het drukken ontdekt, dan kan er een lijstje met verbeteringen aan het boek worden toegevoegd. Tegenwoordig beschikken we over snellere middelen om met elkaar ‘storende’ fouten op redelijk korte termijn te corrigeren. Plaatselijk Belang Noordbarge heeft een eigen website (www.noordbarge.info). De Historische Commissie heeft op deze website de beschikking over een pagina. We zijn van plan om binnen afzienbare tijd op deze pagina een errata over dit boek te plaatsen. We vragen u als donateur om hier aan mee te werken door de door u ontdekte fouten aan secretaris Henk Jeurink van de HC Noordbarge door te geven. In de kop van elke nieuwsbrief treft u alle benodigde gegevens van Henk aan. Een voordeel van een digitale errata is dat hij voortdurend actueel gehouden kan worden. We rekenen op uw medewerking.

Laatste straatnaambord “Ome Luut zien Steegie” geplaatst

Onder grote belangstelling werd op 31 december 2019 het derde en laatste straatnaambord van Ome Luut zien Steegie geplaatst. Na korte toespraken van Ab Engbers en Onno te Nuyl maakte Harm Gerrits het bord aan de paal vast. Jan de Vin had speciaal voor deze gelegenheid een lied geschreven en bracht dat onder begeleiding van het carbidteam ten gehore. Ter afsluiting van de feestelijkheden werd door het Carbidteam middels een knal met een carbidbus confetti de lucht in geschoten. Proost op Ome Luut zien Steeg de’r is bij oes een straotie en die had gien naam da’s toch eigenlieks veul te gek Ome Luut zien steegie komt er te staan kiek de bortdies staot al op de goeie plek jao wij drinkt – jao wij drinkt – oes glas leeg proost op Ome Luut zien steeg 2x meezingen zo staot wij hier op ‘t einde van het aole jaor de bussen staot weer keurig in ‘t gelid wij knalt de’r hier dan ok weer flink op lös leve de jongens en wichter van het carbid refrein en als wij flink in de ölie zit zo’n speultoestel maakt je zo weer fit wat hebt wij met ze’n allen toch een prachtig darp ieder jaor bakt wij weer brood of stoet wees zunig op de brinkies met mekaor want wat vot is komp jao dat kump toch nooit meer goed refrein en as de’r weer is iene is die zeurt dan moe’j net doen oj’t niet heurt zo hebt wij nog wat wensen veur het nije jaor drok verkeer dat möt oes darpie oet een Noordbarger die harder dan de dertig red die gef een rondtie dat maakt alles dan weer goed refrein op het nije jaor – proost

Herdenking bevrijding 2020 in Noordbarge

Op Goede vrijdag 10 april 2020 vindt de 75e herdenking van de bevrijding van ‘Emmen’ op de brink in Noordbarge bij het Poolse Monument plaats. Omstreeks 13.00 uur arriveert een colonne met historische voertuigen uit WOII. (bezichtiging tussen 14.00-15.00 uur) Tussen 15.00-16.00 uur vindt de herdenkingsplechtigheid plaats. Medewerking: ‘Laus Deo’, eigen gedichten, voorgedragen door kinderen van de Meester Vegterschool, toespraak door burgemeester H.F. van Oosterhout. Voor de afsluiting zingt het zangkoor Noordbarge met solozang van Jan de Vin toepasselijke liedjes uit de bevrijdingstijd.

Tenslotte

Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, stelt u zich dan gerust in verbinding met onze commissieleden Geesje Gerrits [0591 640263] of Henk Jeurink [o591-626728 of 06-25186205]. Bij Geesje kunt U ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD “Noordbarge daor bij de brug” en de herdruk van het boek “60 jaar bevrijding Noordbarge”. Denkt u nog even aan het afdragen van uw donatie voor 2020 (zie bijgevoegde brief)