Nieuwjaarsbijeenkomst Noordbarge op 5 januari 2020

Een volle zaal, drankjes, hapjes en muziek: wat wil je nog meer bij een nieuwjaarsbijeenkomst? Al voor drie uur druppelen de eerste gasten binnen in de voorzaal van Hotel Ten Cate in Noordbarge. Plaatselijkbelangvoorzitter Onno te Nuyl en enkele bestuursleden van Plaatselijk belang verwelkomen de gasten. In een hoek staat een stapel nestkastjes klaar en als iedereen er is houdt de voorzitter, met de microfoon door de zaal wandelend, een nieuwjaarstoespraak. Hij noemt de vele gezellige activiteiten in het dorp, dankt iedereen voor haar/zijn komst en spreekt de wens uit dat het (weer) een goed jaar mag worden.

Terwijl de obers met volgetaste bladen rondgaan worden handen geschud, zoenen uitgewisseld en ontstaan de gesprekken aan de tafels. Vanuit een andere zaal komen soms kinderen toegesneld die sommige dingen wel en andere niet willen missen. Karin Bazuin is fotografe van de dag, haar sfeerimpressie kunt u hierbij zien. Aan de muur hangen twee schermen met daarop Noordbarges logo in kleur.  

Dat er, ook in nieuwjaarsbijeenkomst dingen veranderen blijkt uit twee muzikale bijdragen van Jan de Vin. Historischecommissielid De Vin treedt twee keer op met een lied: het eerste gaat over Ome Luut, naar wie inmiddels een steegje is genoemd en in het tweede lied blikt De Vin terug op het afgelopen jaar. Eerst wat aarzelend maar allengs fermer worden de refreinen meegezongen. 

Vertrekkende gasten krijgen een mezennestkast mee. De houten nestkasten moeten er mede voor zorgen dat de mezen zich in Noordbarge thuis voelen en als het kan zich vermeerderen, zodat ze massaal de strijd kunnen aangaan met de eikenprocessierups. De nestkastjes zijn geproduceerd door Buurtsupport. De oplage is nog wat klein maar als de voorraad op is ontvangen de aanwezige  Noordbargers, één per gezin, een waardebon, die goed is voor een nabestelling. Even de naam op een lijst en ze worden nageleverd.Het was een muzikale middag want na de 2 liedjes onder leiding van Jan de Vin worden de Noordbargers ook uitgedaagd om het Noordbarger “volkslied” te zingen. Uit het hoofd want dat moet inmiddels kunnen toch? Dat was niet voor een ieder even gemakkelijk maar dat kon de pret niet drukken. Om het volgende keer eenvoudiger te maken is de tekst nu ook te vinden op de website.