NAM-boringen in Noordbarge

Het valt nogal op: vanaf Westenesch is de hele route naar de Bargerkampenweg belegd met rijplaten. Naast het bos zien we een opruimtoren. Wat gebeurt hier? De NAM is naast de manege, nabij het waterwingebied van WMD, bezig met het opruimen van gasproductieputten. We passeren als de dagploeg het werk overdraagt aan de nachtploeg. Als ik wil vragen wat er precies gebeurt word ik verwezen naar een centraal telefoonnummer van de NAM in Assen. Onze nieuwsgierigheid is gewekt. De NAM is een bekende speler in (Noord-)Nederland. Zij houdt zich bezig met delfstoffen en geothermische energie; naast de olie- en gaswinning ook andere vormen van gebruik van de diepe ondergrond zoals geothermie, CO2-opslag, ondergrondse opslag van stoffen, en zoutwinning.

In de voorbereiding kijken we even op https://www.nlog.nl/kaart-boringen. We zien een blauwe locatie EMM-08 en een rode EMM-09 met aan elk daarvan lijntjes. In de legenda lezen we dat blauw staat voor evaluatie en rood voor ontwikkeling. De lijntjes vanuit de rode stip (S1, S2 en S3) gaan richting Wildlands, Winkelcentrum, Baander en Scheperziekenhuis. Voor Noordbarge is blauw belangrijk. Die lijn loopt via de Bargerkampenweg langs Achter het Kanaal naar de Melkweg, zeg maar de achtertuin van De Fabriek.

Mevrouw Henriët Jager van de NAM: ‘Dat woord ontwikkeling klopt niet. We zijn aan het opruimen. De NAM heeft de gaszuiveringsinstallatie in 2018 gestopt en staakt juist de activiteiten hier. Er is nu een mobiele installatie geplaatst die nog tot week 25 actief zal zijn. Daarna wordt alles weer opgepakt en aar een andere locatie verhuisd. Omdat er aan de Ermerweg wordt gewerkt, nemen wij de route vanaf Westenesch. Er wordt in twee ploegen, dus ook ’s nachts gewerkt.

Hoe het werkt? Bij het boren naar aardgas worden stalen buizen in de boorschacht geplaatst. De opruimtoren verwijdert die buizen nu weer. Om te voorkomen dat er nog wat laatste aardgas naar boven komt, worden er betonnen proppen in de schachten geplaatst. Die schachten zijn tot wel drie kilometer diep en lang. De gasvelden bij Emmen zijn nu leeg. Het zure aardgas werd eerst ontzwaveld, of ontzuurd in de gaszuiveringsinstallatie die nu ook gestopt is. In een gesprek met Vinkenvleugel van RTV-Drenthe gebruikt Jager de metafoor van een wortelkanaalbehandeling door een tandarts. 

Er wordt nu onderzocht of er geothermie, aardwarmte gewonnen kan worden. Elke kilometer dieper in de aarde is het dertig graden warmer. Bij drie kilometer is het dus 90 graden. Een haalbaarheidsonderoek moet uitwijzen of dat rendabel kan zijn.

(Met dank aan Serge Vinkenvleugel van RTV-Drenthe)