Monumentaal Noordbarge, deel 4

In dit vierde deel van Monumentaal Noordbarge, een door Jan P. de Vin verzorgde rubriek neemt De Vin u mee naar de brinken in Noordbarge.

De grote brink hoek Huizingsbrinkweg/ Kruisstraat/Middenstraat

De brinken in Noordbarge komen niet voor op de monumentenlijst van de gemeente Emmen. Dit wil nog niet zeggen dat ze niet beschermd zijn. Op de provincialearcheologische monumentenkaart (AMK) staan ze aangegeven als beschermd archeologisch monument.
In de praktijk betekent dit dat men zorgvuldig om moet gaan met deze brinken.
Het dorp Noordbarge is uniek vanwege haar fraaie brinken. Het dorpse karakter is goed bewaard gebleven. De brinken zijn zeer kenmerkend voor het esdorpenlandschap in Drenthe. Vroeger werden er op de brink veelal bomen geplaatst door de plaatselijke boeren
die het hout gebruikten voor eigen gerief. Er werd natuurlijk gezorgd voor nieuwe aanplant van bomen.
We moeten dan ook zorgvuldig omgaan met de nog resterende beplanting. Tegenwoordig zie je in de omgeving van scholen dat er nogal slordig wordt omgegaan met onze brinken. Parkeren van auto’s en zware traktoren zijn funest voor het behoud. De grond wordt dichtgereden en neemt slecht water op. Het is de doodsteek voor de eikenboom. We zouden hier met elkaar wat meer aandacht aan moeten besteden. Dit is op meer plaatsen van toepassing in ons mooie dorp. Laten we het zo houden.

Blijf op de hoogte van nieuw geplaatste berichten op deze site. Schrijf u in voor de e-mailservice