Kort verslag jaarvergadering PBNB 2022

Op 25 november 2022 was het tijd voor een traditionele meeting in Noordbarge. Jaarvergadering! Plaats van handeling: de hal van het Terracollege

Na het doornemen van de jaarrekening konden 50 inwoners van Noordbarge zich uitspreken over een aantal onderwerpen. De aanwezigen, ook van de lokale politiek en de plaatselijk pers, hoorden het met belangstelling aan. De financiën blijken namelijk ruimte te geven voor mooie ideeën zoals zitbankjes, bloembakken of smileys. Pardon “Smileys”?? Dit blijken snelheidsdisplays te zijn die door middel van een “smiley” automobilisten wijzen op de gereden snelheid. Een aantal bewoners blijkt hier voorstander van te zijn. Over bankjes wordt verschillend gedacht; het bestuur gaat het er over hebben.

De rommel bij de papiercontainer leidt tot ontevredenheid bij bestuur en omwonenden. Aan een ieder de oproep geen rommel mee te nemen die er niet hoort, geen papier buiten neer te zetten en niet bij nacht en ontij met de stalen deuren te slaan. Wellicht een verplaatsing van de container? Het bestuur gaat het er ook over hebben.

De suggestie werd gedaan om ook in Noordbarge, net als in vele andere wijken en dorpen in Emmen, een verkeerscommissie in te stellen die na inventarisatie van vervoersproblemen zich gaat buigen over maatregelen om het veiliger te maken. Het bestuur gaat het hier ook over hebben.

Dat bestuur is wel van samenstelling veranderd. Doordat Geert Koffeman en Onno te Nuyl het bestuur verlaten waren er twee vacatures. En tot verrassing van velen waren er deze keer meer kandidaten dan vacatures. Dit leidde tot een schriftelijke stemming waarna geconstateerd kon worden dat Mans Stulen en Hans Kremer gekozen zijn tot bestuurslid bij Plaatselijk Belang. 

Tot slot werd uitvoerig stil gestaan bij het vertrek van voorzitter Onno te Nuyl. Na 18 jaar (!) maakt hij plaats in het bestuur. Anekdotes over takkenbossen en visionaire uitspraken over de parkeerplaats aan de Schapenveenweg werden aangehaald en met de traditionele pentekening van het Schepershoes en een mooie bos bloemen voor Thea bedankte de secretaris onze voorzitter. Een markante persoonlijkheid die hier niet weg komt (!) maar zich goed heeft ingezet voor het belang van Noordbarge.