Kort verslag jaarvergadering PBNB 2021

Op 12 november 2021 konden we onze traditie weer oppakken. Jaarvergadering houden in de landbouwschool Noordbarge. Vorig jaar kon het niet vanwege Corona en ook dit jaar dreigde de versnelde toename van besmettingen roet in het eten te gooien. Doordat de hal van het nieuwe Terracollege mooi ruim is en Plaatselijk Belang de stoelen zorgvuldig, op 5 stoeten afstand, had geplaatst was het een veilige bijeenkomst. Na check van de QR namen 30 Noordbargers plaats om samen de formele stukken door te nemen. Dat was prima in orde en doordat er minder is uitgegeven in 2020-2021 is er ruimte voor nieuwe uitgaven. Ideeën zijn welkom zo vertelde het bestuur.

Na een korte pauze met consumpties werden de schriftelijke vragen beantwoord aangevuld met vragen en opmerkingen van de aanwezigen. Naast onder meer klachten over te snel rijden en positieve geluiden over de wandelroute van de Historische Commissie werd de huidige toestand van de HAKA-boerderij besproken. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft alles goed genoteerd en zal waar mogelijk actie ondernemen. 

Tot slot werd even stilgestaan bij alle komende evenementen (ijs en weder alsmede corona dienende); Sinterklaasfeest, Kerststukje maken, Bier en Whisky proeven en natuurlijk de jaarwisseling met carbidschieten. We treffen elkaar allemaal weer bij de nieuwjaarsvisite op 2 januari 2022. Tjeu.