Jaarvergadering vrijdag 13 november 2020

Plaatselijk Belang Noordbarge: Jaarvergadering vrijdag 13 november 2020

In verband met de Coronamaatregelen zal de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge niet fysiek plaatsvinden.

Om leden inzage te geven in alle activiteiten van het bestuur over het afgelopen jaar zal het bestuur de jaarvergadering online organiseren. Leden kunnen via Zoom (www.zoom.us) meedoen. De onlinevergadering vindt plaats op vrijdag 13 november 2020. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt om 20.40 uur gesloten.

Leden van wie het e-mailadres bekend is zullen een uitnodiging, inloggegevens voor zoom en de agenda via de e-mail ontvangen. Vragen kunnen uiterlijk woensdagavond 11 november per e-mail gesteld worden via plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com en zullen tijdens de vergadering inhoudelijk behandeld worden.

De agenda en de bijbehorende stukken vindt u op de website van Plaatselijk Belang Noordbarge.

Voor het inzien van het financieel jaarverslag kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoonnummer 0646731925, vanaf 9 november 19.00 uur.

Agenda:

 • 20.00 uur: Opening door de voorzitter
 • Verslag jaarvergadering 15 november 2019 Bekijk pdf
 • Jaarverslag 2019-2020 Bekijk pdf
 • Financieel Overzicht 2019-2020: op te vragen bij de penningmeester (zie boven)
 • Verslag van de kascommissie
 • Decharge penningmeester en bestuur: vindt plaats op basis van bovenstaande
 • Samenstelling kascommissie: De kascommissie bestond dit jaar uit Ab ter Meulen en Sytske Luchjenbroers. Omdat Ab dit voor het tweede jaar deed, wordt er een vervanger voor hemgezocht. Kandidaten kunnen zich aanmelden per mail
 • Bestuurssamenstelling: geen mutaties
 • Beantwoording vooraf ingediende vragen door het bestuur
 • Mededelingen
 • Sluiting, uiterlijk 20.40 uur

Met vriendelijke groet
Bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge