Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge 16 november 2018

Een volle zaal en mooie presentaties van een nieuwe school en twee speelterreintjes; er zijn saaiere jaarvergaderingen denkbaar. Het zakelijke deel van de vergadering wordt vlot afgewikkeld. Voorzitter Onno te Nuyl stelt het bestuur voor en dan is er informatie over de nieuwe website, de jaarstukken van de secretaris en de penningmeester, een handvol vragen; na drie kwartier is het pauze (¹). Net voor de pauze praten Daniel Latour en Gerrit Kiers ons bij over het carbidschieten en het Stoetbakkenfeest. Dan een drankje, heerlijke hapjes en binnendruppelende (uitgenodigde) belangstellenden uit Bargeres.

AOC Terra geworteld in Noordbarge

Locatiedirecteur Henk Reuvers gaat in op de historie van de school in Noordbarge. Hij looft de prettige samenwerking met plaatselijk belang en beschrijft hoe de school in Noordbarge is geworteld. Als de beslissing is genomen dat er een nieuwe school moet komen, wordt er gesproken over diverse nieuwe locaties in Emmen. AOC Terra is uiteindelijk blij dat men hier blijft.

Nieuwbouw aan de Huizingsbrinkweg

Regiodirecteur Erna Daling beschrijft de achtergrond van de noodzaak tot nieuwbouw. De zogenaamde krimp resulteert in minder leerlingen. De twee enigszins verouderde schoolgebouwen worden afgebroken en de beide locaties worden samengevoegd tot één. Het terrein aan de Noordbargerstraat zal worden verkocht en de nieuwbouw komt aan de Huizingsbrinkweg.

De architect aan het woord

Dan is het de beurt aan architect Sjoerd Betten van Wind Design & Build uit Drachten. Enthousiast vertelt hij over het ontwerpproces en hij ontvouwt de uiteindelijke tekeningen. We zien een glooiende daklijn, een prachtige entree en een schitterend gebouw dat opgaat in de landelijke omgeving. Gedurende zijn presentatie blijven de hapjes en drankjes onaangeroerd. De oh’s en ah’s zijn niet van de lucht. Hij begint met een verwijzing naar hunebedstenen en via een interessante en creatieve denklijn koppelt hij deze vriendelijke, ovale joekels aan de rechthoekige tekeningen van de nieuwe school. Er is gedacht aan dierenverblijven, fietsenstallingen, de scheiding onder- en bovenbouw, de belangen van de leerlingen, het personeel, een uitnodigende plantenbak voor de school en aan Noordbarge. Het lijkt erop dat de school een prachtig hart van Noordbarge gaat worden. Binnenkort volgen de schetsontwerpen van de nieuwe school.

Speelterreintjes

Lid van de werkgroep JA, Klaas van der Meulen, beschrijft het proces van overleggen gedurenden een klein jaar dat heeft geleid tot het realiseren van twee speelterreintjes. Op de brink bij de stoetbakoven komt een terrein voor de wat oudere jeugd en op de brink bij de jeu-de-boulesbaan komt een combinatie van fitnessapparaten en een speelterrein voor de jongsten.

Inzet van Noordbargers

Anjo Geertsema van de gemeente Emmen beschrijft de samenwerking met projectgriep JA. Andere EOP’s zouden hier een voorbeeld aan kunnen nemen, aldus Geertsema. Hij vertelt over procedures, valondergronden, onderhoud en toezicht. Hij benadrukt dat toezicht en onderhoud in nauwe samenwerking met en inzet van de bewoners van Noordbarge moet gebeuren. Bart Krol biedt onmiddellijk zijn medewerking aan.

Passend in het dorpsbeeld

Hermen van Dijk van speeltoestellenleverancier Van Ee beschrijft de te plaatsen toestellen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de hardhoutsoort robinia. Deze houtsoort zal goed passen in de omgeving. Beide terreintjes bieden optimaal gelegenheid tot (uitdagend) spelen, klimmen, klauteren, chillen en ontmoeten. Mooi is de combinatie van fitnesstoestellen en speelobjecten. Je ziet het al voor je: (groot)ouders die zich inspannen en de (klein)kinderen die lekker spelen.
Na de presentaties is er uitgebreid gelegenheid om de plannen en de tekeningen nog eens nader te bekijken en in gesprek te gaan met de aanwezige deskundigen.
Bekijk hier de projectpresentatie van Van Ee.

(¹) De notulen van deze vergadering worden geschreven door secretaris Sikko Boelema en zijn binnenkort op onze site te lezen.