Jaarvergadering PBNB 25 november 2022

U wordt van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge.

Deze wordt gehouden:
Op vrijdag 25 november 2022, inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang vergadering om 20.00 uur.
In het Terra College aan de Huizingsbrinkweg 9 (ingang links van het gebouw).

Agenda

 • Opening door de voorzitter, Onno te Nuyl
 • Verslag vorige jaarvergadering van 12 november 2021: zie noordbarge.info
 • Jaarverslag 2021-2022: zie noordbarge.info
 • Financiële resultaten 2021-2022: wordt op de vergadering uitgedeeld en is vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien
 • Verslag van de kascommissie
 • Decharge penningmeester en bestuur
 • Benoemen kascommissie voor volgend jaar
 • Bestuursverkiezing: Evelien van Eken en Elgar Feddema zijn herkiesbaar. Onno te Nuyl (nu voorzitter) treedt af. Geert Koffeman is begin 2022 afgetreden. Hans Kremer is verkiesbaar als bestuurslid. We hebben nog geen nieuwe voorzitter gevonden, maar Erna de Jonge heeft zich beschikbaar gesteld als interim voorzitter. Kandidaten voor het bestuur, en daarbij ook kandidaten die voorzitter willen en kunnen worden, kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat, plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com
 • Pauze
 • Wat wil Noordbarge met het zitje op de Brink bij de Stoetbakkenoven?
 • Hoe kunnen we de rommel bij de oud-papier container verminderen?
 • Beantwoording vooraf ingediende vragen door het bestuur: Hebt u een vraag aan het bestuur, dan kunt u deze uiterlijk 48 uur voor de vergadering sturen naar het secretariaat per e-mail, plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com. Het bestuur zal deze vragen per e-mail aan u en mondeling op de vergadering beantwoorden
 • Wat verder ter tafel komt, rondvraag
 • Afscheid van Onno te Nuyl, na achttien jaar voorzitterschap
 • Plenaire afsluiting
 • Sluiting om ongeveer 22.30 uur.
Plaatselijk Belang Noordbarge
Secretariaat:
Oude Zuidbargerstraat 7
7812 AV Emmen
E-mail: plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com  
Internet: www.noordbarge.info
Bank: NL85ABNA0502842180
K.v.K.: 40047107